Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

15965

Запитання

Які приміщення належать до приміщень з підвищеною небезпекою?

Відповідь

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом наведена у Правилах улаштування електроустановок, які Міністерство енергетики та вугільної промисловості України востаннє оновило у 2017 році.

Як діяти, якщо працівника вразило електричним струмом

Нормативний документ виокремлює чотири категорії об’єктів за рівнем небезпеки:

  1. приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку;
  2. приміщення з підвищеною небезпекою, які характеризуються наявністю в них однієї з умов, що створює підвищену небезпеку: а) вологості або струмопровідного пилу; б) струмопровідної підлоги (металева, земляна, залізобетонна, цегляна тощо); в) високої температури; г) можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів тощо, які мають з’єднання з землею, з одного боку, і до металевих корпусів електроустаткування — з іншого;
  3. особливо небезпечні приміщення, які характеризуються наявністю однієї з умов, що створює особливу небезпеку: а) особливої вологості; б) хімічно активного або органічного середовища; в) одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки;
  4. території, де розміщено зовнішні електроустановки (за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом вони прирівнюються до особливо небезпечних приміщень).

Тип виробничого приміщення за рівнем електробезпеки визначає низку допустимих під час роботи параметрів (гранично допустима напруга, спосіб ізоляції та прокладання дроту тощо).

Зауважимо, високою температуру у приміщенні вважають, якщо вона під впливом різних теплових випромінювань постійно або періодично (частіше, ніж раз на добу) перевищує + 35 °С (приміщення із сушарками, сушильними і випалювальними печами, котельні тощо).

Що ж до хімічно активного чи органічного середовища, то це визначення стосується приміщень, де постійно або протягом тривалого часу присутні агресивні пари, гази, рідини або ж утворюються відкладення чи цвіль, що руйнують ізоляцію і струмопровідні частини електроустаткування.

Також важливо розрізняти ступені вологості приміщення. До вологих відносять об’єкти, у яких відносна вологість повітря перевищує 60%, але не більше 75%, а до сирих належать приміщення з рівнем вологості понад 75%. Якщо ж показник наближається до 100%, такий об’єкт вважають особливо сирим.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Класифікація шкідливих і важких умов праці

Як здійснюють оцінку умов праці на робочих місцях, які бувають ступені шкідливих умов праці, якими нормативними документами затверджено переліки робіт зі шкідливими і важкими умовами праці — далі у статті
87721

Безпека праці при звалюванні дерев

Під час звалювання дерев дуже важливо дотримуватися визначеної у законодавстві послідовності дій. Про те, як безпечно організувати роботи з видалення дерев і які нормативні документи визначають ці вимоги — далі у статті.
3957

Охорона праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

Як забезпечується охорона праці під час безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві? Дізнайтеся, як розробити й затвердити відповідну організаційно-технологічну документацію, яких вимог законодавства дотримуватися.
27538

Наказ про призначення особи, відповідальної за газове господарство

Визначити обов'язки працівників, які відповідатимуть на підприємстві за технічний стан, безпечну експлуатацію газового господарства та за облік використаного природного газу допоможе наказ про призначення особи, відповідальної за газове господарство.
10182