Установлення надбавки старшій медсестрі амбулаторії

Теми:
Міністерство охорони здоров’я України опрацювало звернення щодо деяких питань оплати праці старшої сестри медичної амбулаторії загальної практики — сімейної медицини і у листі від 29.06.2016 № 10.1/16/58/2280-16/15954 роз’яснює.

Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 (далі — Класифікатор ДК 003:2010), який затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, передбачена назва професії за кодом КП 3231 «сестра медична».

Відповідно до примітки 1 додатка В Класифікатора ДК 003:2010 назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у класифікаторі чи відповідних законодавчо-правових актах.

Згідно з Випуском 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117, сестра медична старша відноситься до категорії «Фахівці».

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного для цих посад Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються у тарифікаційному списку.

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством.

Надбавка за тривалість безперервної роботи встановлюється у порядку, затвердженому у пункті 4.1.1 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (далі — Наказ № 308/519), підпунктом 1 якого передбачено встановлення надбавки за тривалість безперервної роботи у розмірі до 40 відсотків посадового окладу лікарям — незалежно від найменування посади, дільничним медичним сестрам, зубним лікарям, медичним сестрам загальної практики — сімейної медицини, що працюють у дільничних лікарнях, амбулаторіях, у т. ч. тих, що увійшли до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги або до центральних районних, районних та міських лікарень, що розташовані в сільській місцевості та амбулаторіях сімейної медицини.

Посада сестри медичної старшої підпунктом 1 пункту 4.1.1 зазначеного наказу не передбачена.

Натомість, старшим сестрам медичним посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків (пункт 2.2.10 Наказу № 308/519).

Надбавка за тривалість безперервної роботи встановлюється працівникам закладів охорони здоров’я з урахуванням специфіки їх діяльності, яким притаманні особливі умови праці (це надання швидкої медичної допомоги у цілодобовому режимі праці, робоче місце працівників — санітарний автомобіль, обслуговування хворих вдома працівниками дільничної служби — віддаленість територіальних дільниць, відсутність транспортного сполучення, несправність ліфтів у багатоповерхових будинках, робота в умовах особливо небезпечних інфекцій тощо), тобто фактично за особливі умови їх праці, що не передбачено завданнями та обов’язками сестри медичної старшої, визначеними у Випуску 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я, що затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Свіжий номер видання «Довідник спеціаліста з охорони праці»

Читайте у свіжому номері 12/2018 видання «Довідник спеціаліста з охорони праці» про нове у законодавстві, протипожежні правила під час новорічних та різдвяних свят, домедичну допомогу при переохолодженні та відмороженні. Також у номері: тест, відповіді на запитання, офіційні роз’яснення та багато іншої корисної інформації.
2929

Уряд послабив тиск контролюючих органів на бізнес

24.05.2017 в Кабінеті Міністрів України за ініціативи Мінекономрозвитку та Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва відбувся черговий «Дерегуляційний день». Результатом якого стало послаблення тиску контролюючих органів на бізнес.
3583

Увага! 30.05.2017 втратили чинність 122 нормативних акта з охорони праці

Опублікувано в № 42 Офіційного вісника України (30.05.2017) наказ Міністерства соціальної політики України від 10.04.2017 № 592 «Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР». Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7922