Хто проводить інструктаж з охорони праці у разі тимчасової відсутності інженера з охорони праці

Хто проводить інструктажі з охорони праці на підприємстві, якщо інженер з охорони праці перебуває у відпустці, відрядженні або хворіє

Законодавство передбачає, що роботодавець (власник підприємства або уповноважена ним особа) відповідає за функціонування системи управління охороною праці на підприємстві (стаття 13 ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ). Отже, роботодавець має забезпечити безперервність виконання посадових обов’язків спеціаліста з охорони праці у разі його відсутності.

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Положення № 15) визначено, хто проводить інструктажі з охорони праці на підприємстві. Так первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Вступний інструктаж має проводити спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець, призначений наказом (розпорядженням) по підприємству, який в установленому Положенням № 15 порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Водночас стаття 18 Закону про охорону праці передбачає, що посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, 1 раз на 3 роки, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці. У додатку 3 до Положення № 15 визначено, хто належить до таких осіб, — керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств будь-якої форми власності.

Зважаючи на зазначене вище, у разі тимчасової відсутності спеціаліста служби охорони праці керівник підприємства може доручити проведення вступних інструктажів тільки посадовим особам, які пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до Положення № 15 і мають відповідний кваліфікаційний рівень, наприклад, своєму заступнику з виробництва (начальнику виробничого відділу). Для цього керівник має видати відповідний наказ, в якому зазначити, хто має проводити інструктаж з охорони праці.


Хто проводить інструктаж з охорони праці у разі тимчасової відсутності інженера з охорони праці Читайте також:


Проте варто не забувати, що законодавство забороняє роботодавцеві вимагати від працівника виконувати роботу, не обумовлену у трудовому договорі (стаття 31 КЗпП). Тому, доручити працівникові частину роботи відсутнього колеги роботодавець може лише за попередньої згоди працівника. При цьому законодавство не передбачає, в якій формі (усній чи письмовій) працівник має надати таку згоду. Проте доцільно буде оформлювати це письмово (наприклад, у вигляді заяви), щоб у подальшому уникнути трудових спорів.

Варто пам'ятати, що будь-яка додаткова робота, не передбачена у трудовому договорі, має бути оплачена. Відповідно до ст. 105 КЗпП розмір оплати за виконання роботи тимчасово відсутнього працівника встановлює керівник підприємства індивідуально у кожному конкретному випадку, враховуючи обсяги та складність додаткової роботи. Зазвичай, певний діапазон розмірів доплат зазначають у колективному договорі, а у наказі про покладення на посадову особу виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — конкретний розмір такої доплати у відсотковому відношенні до посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Звернімо увагу ще на один нюанс: хто проводитиме інструктажі з охорони праці, якщо керівник підприємства не має можливості доручити іншому працівникові виконання обов’язків спеціаліста з охорони праці на час його тимчасової відсутності. У цьому разі доцільно взяти на роботу відповідного спеціаліста за строковим трудовим договором. Прийняти на роботу такого працівника можна як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Приклад оформлення наказу про доручення виконання частини обов’язків (проведення вступних інструктажів з питань охорони праці) тимчасово відсутнього інженера з охорони праці

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фенікс»

НАКАЗ

26.08.2016 м. Київ № 63-к

Про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15,

НАКАЗУЮ:

1. Покласти на ДЕМЧУКА Олега Івановича, начальника виробничого відділу, за його згоди, виконання обов’язків тимчасово відсутнього інженера з охорони праці Булавського Б. В. щодо проведення вступних інструктажів з питань охорони праці відповідно до пунктів 2.6–2.8 посадової інструкції інженера з охорони праці, тимчасово, на час щорічної основної відпустки Булавського Б. В. з 03.09.2016 по 26.09.2016, без увільнення Демчука О. І. від основної роботи, з доплатою у розмірі 25% посадового окладу інженера з охорони праці.

Підстави:

1. Заява Демчука О. І. від 26.08.2016, зареєстрована за № 78.

2. Копія Протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Демчука О. І. від 11.03.2016 № 712, засвідчена у встановленому порядку.

Директор Боровик О. Б. Боровик

Візи:

Юрисконсульт

Справедливий О. Д. Справедливий

27.08.2016

З наказом ознайомлений:

Демчук О. І. Демчук

27.08.2016

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді