Тривалість робочого тижня працівників центру лабораторних досліджень

У центрі лабораторних досліджень є працівники, які виконують дослідження на вірусні захворювання, ВІЛ інфекцію, онкомаркери. Яка має бути тривалість робочого тижня таких працівників?

Право на скорочену тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці визначається згідно з Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 (далі — Перелік).

Тривалість робочого тижня працівників лабораторій визначається відповідно до розділу 30 «Лабораторії» Переліку. Цим Переліком передбачена позиція:

«Лаборант, препаратор, інженер, технік, хімік, майстер, апаратник, наукові співробітники, завідувач лабораторії та його заступник, біолог, біофізик, біохімік, лікар медичний, лікар ветеринарний, зоолог, зоотехнік, персонал медичний, провізор, фармаколог, ентомолог, міколог, мікробіолог, судово‑медичний експерт, які:

  • безпосередньо та постійно працюють з живими культурами особливо небезпечних інфекцій: енцефалітів, лепри, менінгіту, вуличного сказу, жовтої гарячки, пситакозу, орнітозу, поліомієліту, натуральної віспи, геморагічної гарячки, вірусного гепатиту, висипного тифу, гарячки Ку та інших рикетсіозів, а також холери, сибірки, сапу, меліоїдозу, чуми, бруцельозу, туляремії, а також з біологічним людським матеріалом та тваринами, зараженими зазначеними вище збудниками інфекцій;
  • провадять роботи у загальних приміщеннях та боксах із хвороботворними мікробами, вірусами, актиноміцетами, з тваринами та членистоногими, інфікованими хвороботворними мікробами, вірусами, токсоплазмами, а також з дослідження виділень та крові, що надходять від хворих з інфекційними захворюваннями (до хвороботворних мікробів та вірусів належать: збудник черевного тифу, паратифу А та Б та інших сальмонельозів, дизентерії, грибків, сифілісу, лістерельозу, еризинелоїду, туберкульозу, дифтерії, ботулізму, газової гангрени, правця, псевдотуберкульозу, ящуру, поворотного тифу, гарячки паппатачі, паротиту, пухлинородні віруси, а також отруйні продукти тваринного та бактерійного походження — токсини;
  • працюють з трупним матеріалом;
  • постійно працюють з живими культурами лептоспірозу та з біологічним людським матеріалом, зараженим лептоспірозом.».

Працівники лабораторій, професії і посади яких перелічені у зазначеній позиції розділу, і які зайняті роботами, передбаченими цією позицією, мають право на скорочений робочий тиждень тривалістю 36 год.

При цьому скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт.

Працівники лабораторій, на які органами охорони здоров’я покладено обстеження населення на ВІЛ‑інфекцію та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЛ‑інфікованих, мають право на скорочений робочий тиждень також тривалістю 36 год.

Згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 № 122, скорочена тривалість робочого часу, згідно із зазначеною у Порядку тривалістю, встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді