Програма навчання з електробезпеки для посадових осіб

Програма навчання з електробезпеки для посадових осіб наведена згідно з вимогами чинного законодавства

Для того, щоб унеможливити або мінімізувати ризики виникнення пожежі й ураження працівників електричним струмом, на підприємстві мають регулярно проводити навчання, інструктажі із питань електробезпеки та перевірку знань.

Як спланувати навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, регламентує Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05, далі — Типове положення), затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Програма навчання з електробезпеки для посадових осіб наведена згідно з додатком 4 до Типового положення.

Центральна частина статичний блок 2