Зразок інструкції з охорони праці під час робіт із застосуванням засобів підмощування

Наведено примірну інструкцію з охорони праці під час робіт із застосуванням засобів підмощування. За потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

 

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням засобів підмощування (далі — Інструкція) встановлює вимоги безпеки до працівників, які виконують роботи з використанням немеханізованих засобів підмощування.

1.2. Засоби підмощування — це допоміжні пристрої або засоби (стаціонарний, підвісний, пересувний помости), які застосовують для створення зручних і безпечних умов виконання робіт на висоті. Засіб підмощування використовують для розміщення людей та/або матеріалів як опору, що забезпечує доступ до будь-якої конструкції. Засоби підмощування використовують під час монтажних, мулярних, опоряджувальних, зварювальних та інших видів будівельних і ремонтних робіт.

Як експлуатувати засоби підмощування

1.3. Інструкція розроблена відповідно до таких нормативних документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Мінпраці від 05.06.2001 № 252;
 • ДСТУ Б В.2.8-39:2011 «Засоби підмощування. Загальні технічні умови»;
 • ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»

та з урахуванням вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62.

1.4. Робота із застосуванням засобів підмощування належить до робіт підвищеної небезпеки — роботи на висоті.

Під час робіт на висоті вживати заходів, щоб запобігти падінню працівника з висоти. Основним засобом запобігання падінню з висоти є інвентарне захисне огородження. Якщо за умовами робіт встановити захисне огородження неможливо, працівники повинні використовувати запобіжний пояс.

1.5. Не використовувати замість засобів підмощування приставні драбини та розсувні драбини-стрем’янки. Допускається використовувати приставну драбину для переміщення людей між окремими ярусами будівлі та під час робіт, що не потребують від виконавця упору в її конструкції, наприклад огляду, вимірювання розмірів, але на висоті не більше ніж 5 м.

1.6. До самостійної роботи із застосуванням засобів підмощування допускають осіб віком не молодше 18 років, які пройшли в установленому порядку спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці, інструктаж із питань охорони праці, медичний огляд та придатні до виконання робіт на висоті.

1.7. Працівник перед роботами із застосуванням засобів підмощування з використанням запобіжного поясу повинен пройти в установленому порядку цільовий інструктаж із питань охорони праці щодо безпечних методів проведення таких робіт.

1.8. Місце закріплення запобіжного поясу визначає керівник робіт безпосередньо перед початком роботи або організаційно-технологічна документація, пов’язана із конкретними умовами виробництва.

 

1.9. Основні вимоги до засобів підмощування:

1.9.1. Засіб підмощування має бути інвентарним, виготовленим за типовим проєктом. Розбірний засіб підмощування повинен мати надійне з’єднання стояків, які нарощуються та закріплюються лише металевими елементами кріплення — болтами, хомутами, скобами. Маса збірних одиниць засобу підмощування не має перевищувати 30 кг.

1.9.2. Настил на засобі підмощування повинен мати суцільну рівну поверхню із прорізами не більше ніж 5 мм. Для дерев’яних настилів використовують дошки завтовшки не менше ніж 40 мм. Кінці елементів настилів, що стикуються, мають розміщуватись на стійках і перекривати їх не менше ніж на 200 мм в кожен бік, а кінці елементів, що стикуються у наклад, мають бути скошеними, щоб запобігти утворенню порогів.

1.9.3. Ширина настилу на засобі підмощування під час будівельних робіт має бути не менше:

 • для мулярних робіт — 2 м;
 • для штукатурних робіт — 1,5 м;
 • для малярних і монтажних робіт — 1 м.

Під час ремонтних робіт ширина настилу на засобі підмощування має бути не менше ніж 0,6 м.

1.9.4. Навантаження на настил засобу підмощування не має перевищувати навантаження, встановлене інструкцією з експлуатації засобу (паспортом).

1.9.5. Опорні елементи (стояки) засобу підмощування мають бути влаштовані вертикально, закріплені розпорами та розкосами для запобігання їх розхитуванню. Під кінці кожної пари стояків засобу підмощування у поперечному напрямку укладають суцільну (нерозрізну) підкладку з дошки завтовшки не менше ніж 50 мм. Опорні підкладки мають бути влаштовані на попередньо підготовлену поверхню.

1.9.6. Настил засобу підмощування, розміщений на висоті 1,3 м і вище від опорної поверхні, повинен мати захисне перильне огородження, що складається зі стояків поручнів, заввишки понад 1,1 м, одного проміжного горизонтального елемента або сітки, бортового огородження завширшки не менше ніж 0,15 м.

Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням засобів підмощування  Де варто встановити захисні огородження

Несучі елементи перильного огородження мають витримувати навантаження 400 Н, прикладене до огородження поручня в напрямку, перпендикулярному його вісі як у горизонтальній, так і у вертикальній площинах. При цьому максимальна величина прогину поручня не має перевищувати 50 мм.

Відстань між стояками поручнів не має перевищувати 2 м.

1.9.7. Для піднімання (спускання) працівника на засіб підмощування встановлювати конструктивно виконану драбину.

1.10. Електричні проводи лінії електропередачі, розташовані ближче ніж за 5 м від засобу підмощування, на час виконання робіт знеструмити або закрити ізоляційним коробом.

Роботи поблизу незнеструмлених проводів лінії електропередач проводити лише після цільового інструктажу для працівників і за нарядом-допуском із визначенням безпечних умов проведення робіт, наявності дозволу особи, відповідальної за експлуатацію цієї електромережі, та під її контролем.

1.11. Небезпечною робочою зоною засобу підмощування вважають зону завширшки 0,3 м від висоти засобу підмощування.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спеціальний одяг і спеціальне взуття. Одяг застібнути на всі ґудзики та заправити рукава. Одяг не повинен обмежувати рухи.

2.2. Перевірити справність засобу підмощування. У разі отримання наряду-допуску перевірити виконання вказаних заходів безпеки праці та з’ясувати незрозумілі питання.

2.3. Перевірити наявність матеріалів і робочих інструментів, необхідних для роботи.

2.4. Робочий інструмент, дрібні деталі, які використовують під час робіт із застосуванням засобу підмощування, зберігати у переносній робочій сумці або спеціальному жилеті. Не зберігати робочі інструменти та деталі в кишенях спецодягу.

2.5. Оглянути робоче місце, звільнити робочу зону від матеріалів, що заважають виконанню робіт.

2.6. Повідомити керівника робіт про виявлені несправності та не розпочинати роботи, доки несправності не будуть усунуті.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не допускати перебування людей на засобі підмощування під час його переміщення. Переміщувати засіб підмощування з дотриманням вимог безпеки удвох.

3.2. Не використовувати замість засобу підмощування:

 • випадкові підставки — ящики, бочки тощо;
 • окремі елементи технологічної оснастки — наприклад, ригеля;
 • несучі конструкції, що розташовані на висоті, — ферми, крокви тощо.

3.3. Зазор між робочим настилом засобу підмощування і стіною споруди, де виконують роботи, не повинен перевищувати під час виконання:

 • мулярних робіт — 50 мм;
 • опоряджувальних робіт — 150 мм.

3.4. Влаштовувати засіб підмощування на підготовлену поверхню — рівну та очищену від сміття. Якщо засіб підмощування влаштовують за межами приміщень, додатково забезпечити його опорні елементи (стійки) відведенням поверхневих вод і атмосферних опадів.

Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням засобів підмощування  Дізнайтеся, як безпечно очищати проходи та проїзди від снігу

Не встановлювати опорні елементи засобу підмощування на нерівній поверхні та намерзлій кризі, не використовувати як підкладки під опорний елемент цеглу, камінь, обрізки дощок, клини та інші підручні предмети.

3.5. Якщо роботи виконують на маршах сходових клітин, використовувати спеціальний поміст, конструкція якого передбачає непохилу поверхню робочого настилу.

3.6. Настил засобу підмощування надійно закріпити до несучих елементів. Щоб запобігти перевертанню засобу підмощування, не допускати скупчення працівників на настилах в одному місці.

3.7. У небезпечній зоні засобу підмощування не допускати перебування сторонніх осіб або проведення робіт іншими особами. Несучі елементи засобу підмощування, які розміщені в місцях проходів, проїздів або виконанні інших видів робіт, захистити від можливих ударів і зсувів, наприклад огородити робочу зону.

3.8. Щоб запобігти випадковому падінню з висоти робочого інструмента та інших предметів, не укладати їх на засоби підмощування та конструкції, поруч з якими виконують роботи.

Робочий інструмент і деталі подавати на висоту лише з рук в руки або за допомогою спеціальної тари з використанням мотузки. Заборонено скидати із засобу підмощування робочий інструмент, матеріали, сміття тощо.

3.9. Під час експлуатації та розбирання елементів засобів підмощування не допускати виступів гострих частин елементів кріпильної арматури.

3.10. Не сідати на перильне огородження засобу підмощування, не перелазити через нього.

3.11. Не переміщатися по опорних елементах (стійках) засобу підмощування та не стрибати з нього.

 

3.12. Настили засобу підмощування та підходи до нього періодично очищати від матеріалів і сміття, а у разі виконання робіт поза межами приміщень узимку — від снігу та льоду.

3.13. Не виконувати роботи за межами приміщень із засобами підмощування під час дощу, снігопаду, швидкості вітру понад 15 м/с та за інших несприятливих метеорологічних умов.

Інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням засобів підмощування

Переохолодження та відмороження: як надати домедичну допомогу

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Очистити настил засобу підмощування, місце робіт від робочого інструменту, матеріалів, сміття.

4.2. Віднести засіб підмощування у відведене для зберігання місце або розібрати його.

4.3. Зняти спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, очистити їх від бруду, покласти у відведене для зберігання місце.

Не зберігати робочий одяг та звичайний (домашній) одяг поряд в одній шафі.

4.4. Повідомити уповноваженого керівника робіт про всі виявлені під час роботи несправності.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Причини аварійної ситуації, що можуть призвести до нещасних випадків:

 • несправність або ненадійне закріплення засобу підмощування;
 • падіння з висоти;
 • ураження електричним струмом під час робіт біля частин електроустановок, що перебувають під напругою.

5.2. У разі нещасного випадку негайно припинити роботу. Зберегти обстановку та засоби праці у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю або здоров’ю інших працівників.

5.3. Ужити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

5.4. Повідомити про подію керівника робіт і надалі керуватися його вказівками.

5.5. У разі нещасних випадків, небезпечної ситуації, що загрожує життю людини, руйнування будівель, споруд або обладнання, під час ліквідації аварій замість засобів підмощування як виняток допускають використовувати приставні драбини або розсувні драбини-стрем’янки.

 

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді