Як оскаржити припис Держпраці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Контролери під час перевірки чи коли оформлюють матеріали за її результатами часто припускаються помилок, які дають змогу підприємствам уникнути відповідальності. У статті підкажемо, який порядок оскарження припису Держпраці. Також ви зможете скачати зразок скарги на припис інспектора праці.

Порядок оскарження неправомірних рішень контролерів

Як відбуваються перевірки з охорони праці

Контроль за дотриманням законодавства про працю покладається на Державну службу України з питань праці та виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. Як проводити працеохоронні перевірки, регулює Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі — Закон № 877).

Більш детально порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю урегульовано в постанові Кабміну від 04.12.2019 № 1132 (далі — Порядок № 1132).

Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю відповідно до Порядку № 1132 здійснюються у формі інспекційних відвідувань. За результатами інспекційного відвідування складається акт інспекційного відвідування, а в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю — припис щодо їх усунення.

Припис — це обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування.

Оскарження припису Держпраці Як виконувати приписи в умовах карантину

Форму припису Держпраці наведено у додатку 3 до проєкту Положення про організацію та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці Державною службою України з питань праці та її територіальними органами.

Проєкт вказаного Положення Мінсоцполітики досі не набув сили нормативно-правового акта. Однак контролери використовують шаблон припису, наведеного у додатку 3 до цього Положення, коли оформлюють результати перевірки.

Санкції за невиконання припису

До суб’єкта господарювання, який не виконав приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи, застосовують штрафні санкції. Перевірка того, чи виконує підприємство приписи, — одна з підстав, щоб провести позапланову перевірку. На це вказує ч. 1 ст. 6 Закону № 877.

Якщо суб’єкт господарювання виконав розпорядчий документ у повному обсязі та в установлений строк, фінансові й адміністративні санкції, заходи реагування до нього, його посадових осіб не застосовують.

Оскарження припису про усунення порушень законодавства про працю

Суб’єкт господарювання має право оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів контролю та їхніх посадових осіб. Зокрема, він має право звернутися зі скаргою до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду. Якщо надійшло таке звернення, центральний орган виконавчої влади зобов’язаний розглянути його в установленому законом порядку.

Пунктом 26 Порядку № 1132 встановлено, що припис інспектора праці може бути оскаржений у десятиденний строк з дати його отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до Голови або заступника Голови Держпраці. Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги інспектора праці.

Скарга на припис інспектора Держпраці розглядається у 30-денний строк після дня її надходження, якщо інше не встановлено законом. На час розгляду скарги рішенням керівника або заступника органу контролю проведення інспекційного відвідування зупиняється.

За результатами розгляду скарг приписи або вимоги інспектора праці можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Зверніть увагу! Через пробіли у нормативному регулюванні адміністративного способу оскарження рішень та дій контролерів приписи й постанови ефективніше оскаржувати до суду.

Яких помилок припускаються контролери

Як свідчить судова практика, контролери часто неправильно складають документи за результатами перевірки. До того ж вони припускаються й інших порушень — наприклад, під час підготовки матеріалів до суду. На підставі цих порушень можна оскаржити приписи відповідних органів контролю та вберегти підприємство від незаслужених штрафів.

Приклади порушень перевіряльників

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді