Облік робочого часу за комп’ютером

Автор
експерт з охорони праці, Київ
Як вести облік робочого часу працівника на роботах з особливими умовами праці, наприклад на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, для надання йому додаткової відпустки? Чи потрібно створювати відповідну комісію та робити хронометраж роботи кожного працівника за персональним комп’ютером? Відповідає експерт.

Експертно-правова система Expertus: Охорона праці

Картка самохронометражу робочого часу

Як скласти картку

Порядок надання відпусток за особливий характер праці

Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або яку виконують в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надають щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; далі — Закон про відпустки).

Конкретну тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюють колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Атестацію робочих місць за умовами праці у цьому разі проводити не потрібно.

Додаткову відпустку за особливий характер праці надають пропорційно фактично відпрацьованому часу. До часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховують дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад. Про це йдеться у пунктах 6-7 Порядку застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженому наказом Мінпраці від 30.01.1998 № 16.

Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, здійснює власник або уповноважений ним орган.

Визначення категорій працівників, які працюють за комп’ютером постійно

Робота працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, до яких належить і персональний комп’ютер, пов’язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням. Тому вона належить до роботи з особливим характером праці.

Усі працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Її тривалість — до чотирьох календарних днів. Підстава — позиція 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290.

Є чимало професій (посад), для яких безпосередня робота за комп’ютером протягом повного робочого дня передбачена кваліфікаційними характеристиками і належить до основної. Це оператори комп’ютерного набору, оператори комп’ютерної верстки, програмісти тощо. Отже, те, що такі працівники зайняті роботою за комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня, не викликає сумніву.

⚡ Як захистити працівників від коронавірусу

Інша категорія працівників — бухгалтери, економісти, редактори тощо — також, як правило, не менше половини тривалості робочого дня працюють за комп’ютером.

Однак значна кількість працівників використовує у своїй роботі персональний комп’ютер не постійно. Тому, щоб об’єктивно розрахувати тривалість щорічної додаткової відпустки, облік часу, відпрацьованого в умовах із особливим характером праці, слід вести обов’язково.

Як вести облік робочого часу за комп’ютером

Законодавство не передбачає, як вести облік робочого часу. Тому на кожному підприємстві це вирішують самостійно. Наведемо кілька способів обліку робочого часу при роботі за комп’ютером.

Спеціальна комп’ютерна програма

Найсучаснішим способом обліку часу роботи за комп’ютером є спеціальна комп’ютерна програма. Автоматизований облік робочого часу об’єктивно визначає тривалість безпосередньої роботи працівників за комп’ютером.

Облік часу, який працівники відпрацювали за персональним комп’ютером, може вести спеціально створена комісія. Проте такий облік зручно вести окремо у кожному структурному підрозділі. Його може вести як керівник структурного підрозділу, так і інша особа, на яку поклали такий обов’язок, — економіст, нормувальник тощо.

Робота «на півставки» і додаткова відпустка

Фотографія робочого дня

Фотографія робочого дня — послідовне фіксування часу, що витрачає працівник упродовж робочого дня (зміни) на виконання операцій певного технологічного процесу та перерви у роботі.

Щоб скласти фотографію робочого дня, потрібно провести спостереження — виміряти та послідовно записати затрати робочого часу.

Таку фотографію складають як для одного працівника, так і для групи працівників. Тому вона може бути індивідуальною чи груповою.

Прикладом ведення фотографії робочого дня може бути таблиця, у якій кожній виконаній операції відповідає певний час і опис робіт по операціях. Однак фотографію робочого дня неможливо складати щодня для кожного працівника. Її зручно застосовувати лише тоді, якщо працівник певний період протягом робочого дня виконує типову, одноманітну роботу. Якщо характер роботи зміниться, слід робити іншу фотографію робочого дня.

Хронометраж робочого часу

Хронометраж — це вивчення структури операції за її складовими елементами та визначення розміру затрат часу на них.

За допомогою хронометражу вивчають лише час основної роботи, який повторюється з кожною одиницею продукції. Індивідуальна фотографія робочого часу передбачає спостереження усіх без винятку затрат робочого часу протягом, як правило, зміни. Натомість при хронометражі вивчають лише основний і допоміжний, тобто оперативний час.

Аби скласти фотографію робочого дня, провести хронометраж, спостереження та обробити дані, необхідно залучити певну кількість працівників. Щоб визначити, який обсяг роботи виконує працівник, потрібно посадити поруч із ним іншого працівника. Той фіксуватиме інформацію, записуватиме час виконання завдання. Негативними сторонами цих методів є також необхідність присутності спостерігача у безпосередній близькості від об’єкта спостереження. Однак це може негативно вплинути на психологічний стан працівника.

Картка самохронометражу

Найбільш об’єктивний і прийнятний спосіб обліку часу зайнятості працівника роботою за персональним комп’ютером — вести картку самохронометражу. Однак результат при цьому може відрізнятися від правди, є велика ймовірність суб’єктивної оцінки. Водночас для працівника це буде важливим фактором самоконтролю використання свого робочого часу.

Отже, однозначних вимог, як вести облік часу роботи за персональним комп’ютером, немає. Головне — слід враховувати специфіку роботи та всі наявні можливості й обмеження.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді