Дозвіл і декларація для навантажувача та зварювальних робіт: потрібні чи ні

2696

Запитання

Чи потрібно підприємству отримувати дозвіл і декларацію на дизельний навантажувач, електронавантажувач ручного керування та на зварювальні роботи на напівавтоматичному апараті з використанням балона зі зварювальним газом?

Відповідь

Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів та управління самохідним технологічним устаткованням входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (п. 101, 109).

Навантажувач належить до технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на дорогах загального користування.

Хто відповідає за утримання засобів виробництва підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби входять до Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Підстава — пункт 12 додатка 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107).

Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування, монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція технологічних транспортних засобів входять до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Підстава — пункти 16, 17 додатка 6 до Порядку № 1107.

Порядок № 1107 поширюється на підконтрольні Держпраці технологічні транспортні засоби.

Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах входять до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, на виконання яких необхідно оформлювати дозвіл від Держпраці. Підстава — пункт 4 додатка 2 до Порядку № 1107.

Зварювальні роботи входять до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Підстава — пункт 15 додатка 6 до Порядку № 1107.

Чи належать зварювальні роботи до газонебезпечних?

Газонебезпечні роботи — роботи, під час яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних спричинити вибух, загоряння, в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію, а також роботи за недостатнього вмісту кисню. Про це йдеться у пункті 2.1 розділу ІІ Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285 (НПАОП 0.00-1.76-15).

До газонебезпечних належать роботи, пов’язані з оглядом, очищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, зокрема роботи всередині ємностей, під час яких не унеможливлене виділення в робочу зону вибухо- та пожежонебезпечних і шкідливих парів, газів та інших речовин, спроможних спричинити вибух, загоряння, шкідливу дію на організм людини, а також роботи за недостатнього вмісту кисню. На це вказує пункт 1.5 Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР від 20.02.1985 (НПАОП 0.00-5.11-85).

Отже, зварювальні роботи у звичайних умовах праці, зокрема на відкритих територіях, у приміщенні загального призначення, можна проводити на підставі декларації.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Класифікація шкідливих і важких умов праці

Як здійснюють оцінку умов праці на робочих місцях, які бувають ступені шкідливих умов праці, якими нормативними документами затверджено переліки робіт зі шкідливими і важкими умовами праці — далі у статті
87721

Безпека праці при звалюванні дерев

Під час звалювання дерев дуже важливо дотримуватися визначеної у законодавстві послідовності дій. Про те, як безпечно організувати роботи з видалення дерев і які нормативні документи визначають ці вимоги — далі у статті.
3957

Охорона праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

Як забезпечується охорона праці під час безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві? Дізнайтеся, як розробити й затвердити відповідну організаційно-технологічну документацію, яких вимог законодавства дотримуватися.
27538

Наказ про призначення особи, відповідальної за газове господарство

Визначити обов'язки працівників, які відповідатимуть на підприємстві за технічний стан, безпечну експлуатацію газового господарства та за облік використаного природного газу допоможе наказ про призначення особи, відповідальної за газове господарство.
10182