Служба чи відділ охорони праці

1758

Запитання

Як назвати підрозділ із питань охорони праці — служба чи відділ?

Відповідь

Тест «А як би вчинили ви?»

Правомірними є обидва варіанти — і відділ охорони праці, і служба. Однак, якщо утворити службу охорони праці, виникнуть формальні проблеми з визначенням кваліфікаційних вимог до особи, яка очолюватиме підрозділ.

СкачатиПосадова інструкція начальника відділу охорони праці

У Законі про охорону праці наведено узагальнене визначення. Службою називають як структурний підрозділ, так і особу, яка одноосібно виконує функції із забезпечення вимог законодавства про охорону праці.

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис (ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України). Назви посад для штатного розпису добирають відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327; далі — КП), адже записи до трудових книжок про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, роблять відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП (п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58).

Закон про охорону праці визначає умови створення служби охорони праці (ст. 15). Держнаглядохоронпраці наказом від 15.11.2004 № 255 затвердив Типове положення про службу охорони праці (далі — Типове положення № 255).

Назви посад служби охорони праці встановлюють відповідно до КП, а кваліфікаційні вимоги — за розділом 1 Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336; далі — ДКХП), (п. 1.5 Типового положення № 255).

Головні статті у травні

Служба чи відділ охорони праці
У № 5 "Довідника"Консультації фахівців, корисні поради та пам’ятки, аналіз законодавства
Зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків; Атестація робочих місць за умовами праці: які переліки скласти; З інвалідністю — за комп’ютер: чи проводити атестацію робочого місця та інші корисні матеріали, написані професіоналами.

Класифікаційний підклас КП із кодом 1232 не передбачає професійну назву роботи «начальник структурного підрозділу з охорони праці» (відділ, департамент, служба тощо) або «начальник служби охорони праці». Натомість він містить узагальнену професійну назву роботи «начальник служби», від якої можна було б утворити професійну назву «начальник служби охорони праці» з кодом КП 1232. Таке розширення уможливлює Примітка 2 Додатку В до КП. Однак нині немає кваліфікаційної характеристики за посадою начальника служби охорони праці. Розроблення посадової інструкції ускладнене ще й тим, що неможливо визначити кваліфікаційні вимоги до освіти та стажу роботи.

Натомість КП містить професійну назву роботи «начальник відділу охорони праці» (код КП 1232). У ДКХП визначено кваліфікаційну характеристику.

Тож варто увести до штатного розпису відділ охорони праці, який очолить начальник відділу охорони праці (код КП 1232). Така назва посади відповідає законодавчим та нормативно-правовим актам із охорони праці, а також має визначену ДКХП кваліфікаційну характеристику.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Особливості утримання прибудинкової території взимку

Яких заходів повинен вжити роботодавець, щоб утримувати взимку прибудинкові території в належному стані? Якими нормативними актами керуватися? Дізнайтеся більше про те, які підготуватися до холодної пори року.
1484

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59267

Яким має бути режим праці та відпочинку водіїв на підприємстві

Робота, пов’язана з керуванням транспортними засобами, вимагає підвищеної концентрації уваги, що часто призводить до надмірного емоційного та нервового напруження. Тому так важливо правильно урегулювати робочий час та час відпочинку водіїв.
40976