Перелік лабораторій для атестації робочих місць

Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Атестація лабораторії є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється з метою забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці. Дізнайтеся, який порядок атестації лабораторій чинний у 2019 році, а також скачайте інформаційний перелік лабораторій, що вже атестовані на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Ви можете завантажити всі матеріали, наведені у статті, одним архівом.

атестація лабораторій в 2019 році

Атестація лабораторій в 2019 році

Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» (далі – Порядок) затверджений наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я від 29.05.2018 № 784/1012. Порядок встановлює механізм атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Перелік лабораторій для атестації робочих місць

Лабораторія, атестована на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка має право на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Пам’ятайте, при організації проведення атестації робочих місць за умовами праці, потрібно брати до уваги перелік атестованих санітарних лабораторій, сформований Держпраці.

Яким вимогам мають відповідати лабораторії, що можуть проводити дослідження

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які:

 • мають у наявності засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку та/або оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, реактиви і прилади відповідно до факторів, які досліджує лабораторія;
 • мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації;
 • проводять гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 квітня 2014 року № 248.

Для чого потрібна санітарно-гігієнічна характеристика умов праці

Правовою підставою, щоб провести атестацію, є наявність професії, посади, роботи у:

 1. Списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (затверджені постановою КМУ від 24.06.2016 № 461);
 2. Списках виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (затверджені постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290);
 3. Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 № 163).

Які документи потрібно подати для атестації лабораторії

Для визнання лабораторії атестованою уповноважений представник лабораторії особисто або рекомендованим листом подає до Держпраці або її територіального органу такі документи:

 1. Заяву про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 1).

  СкачатиДодаток 1

 2. Перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторія (додаток 2).

  СкачатиДодаток 2

 3. Відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3).

  СкачатиДодаток 3

 4. Відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

 5. Відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4).

  СкачатиДодаток 4

 6. Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

Зверніть увагу!

Лабораторії, акредитовані Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», у спосіб, визначений п. 5 Порядку, для визнання їх атестованими подають заяву та копію атестата про акредитацію.

Якщо підприємець хоче подати документи особисто, то потрібно до заяви додати опис документів. Для цього необхідно скористатися додатком 5 до Порядку.

СкачатиДодаток 5

Копія цього опису видається уповноваженому представнику лабораторії з позначкою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи Держпраці або її територіального органу.

Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу Інформація про атестовану лабораторію вноситься до інформаційного переліку, сформованого Держпраці, не пізніше 10 робочих днів з дати реєстрації таких документів.

В яких випадках лабораторія не буде визнана атестованою

Не буде атестована та внесена до інформаційного переліку лабораторія, якщо:

 • документи, зазначені у п.п. 5, 6 Порядку, оформлені з порушенням встановлених Порядком вимог;
 • надано недостовірні дані.

Порядком також передбачені умови, за яких атестована лабораторія виключається з інформаційного переліку. Це відбувається за наявності:

 • заяви атестованої лабораторії про виключення з інформаційного переліку;
 • копії свідоцтва про смерть (для фізичної особи – підприємця);
 • відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • обґрунтованого висновку щодо дотримання атестованими лабораторіями положень Порядку, складеного відповідно до законодавства Держпраці та МОЗ, про:
  • невідповідність фактичних даних заявленим у документах, зазначених у п.п. 5, 6 Порядку;
  • порушення положень пп. 1, 2 або повторне протягом календарного року порушення положень пп. 3, 4 п. 11 Порядку.

Держпраці не пізніше 5 робочих днів з дати виключення з інформаційного переліку повідомляє про це уповноваженого представника лабораторії у письмовій формі із зазначенням підстав, дати і номера відповідного наказу Держпраці.

Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу Атестована лабораторія має право оскаржити виключення з інформаційного переліку до суду.

Яких вимог має дотримуватися лабораторія

Атестована лабораторія повинна:

 • дотримуватись положень п. 3 Порядку;
 • оформлювати результати досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу відповідно до форм протоколів досліджень та вимірювань;
 • проводити гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу, інформацію щодо яких було надано у документах, зазначених у п.п. 5, 6 Порядку;
 • повідомляти Держпраці або її територіальний орган про зміни у кадровому забезпеченні не пізніше 10 робочих днів з дати їх виникнення.

Центральна частина статичний блок 2