Зразок інструкції з охорони праці для машиніста бульдозера

Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера розроблена з урахуванням вимог чинних нормативних документів. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1. Загальні положення

1.1. Інструкція поширюється на всіх працівників, що працюють за професією «машиніст бульдозера», робота яких пов’язана з плануванням місцевості та проммайданчиків, засипанням ям, траншей і котлованів, улаштуванням траншей та котлованів, будівництвом і ремонтом доріг. Вона містить вимоги безпеки для машиніста бульдозера або інших працівників, які виконують роботи машиніста за суміщенням.

1.2. Інструкція є внутрішнім нормативним актом з охорони праці підприємства, що діє на всій його території, в усіх структурних підрозділах або в місцях, де працівники виконують роботи за завданням керівника робіт.

1.3. Робочим місцем машиніста є кабіна бульдозера.

1.4. Бульдозер має бути укомплектований:

 • аптечкою домедичної допомоги;
 • технічною документацією на бульдозер;
 • інструкцією з охорони праці;
 • необхідним справним інструментом і пристроями;
 • засобами пожежогасіння — вогнегасником, лопатою, кошмою.

1.5. До роботи машиністом бульдозера допускають осіб, які пройшли:

 • відповідну професійну підготовку;
 • попередній медичний огляд та згідно з висновком медичної комісії придатні до роботи за професією «машиніст бульдозера»;
 • вступний інструктаж з охорони праці;
 • спеціальне навчання і перевірку знань із питань охорони праці з оформленням протоколу засідання комісії встановленої форми;
 • первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці.

1.6. Машиніст після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи проходить під керівництвом кваліфікованого працівника стажування протягом не менше ніж 2—15 змін або дублювання протягом не менше ніж 6 змін.

Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера Як організувати стажування водіїв транспортних засобів

1.7. Машиніст зобов’язаний:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не перебувати на робочому місці у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
 • дотримуватися вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
 • працювати в необхідних засобах індивідуального захисту (ЗІЗ);
 • своєчасно проходити періодичний медичний огляд;
 • працювати тільки справним інструментом;
 • виконувати лише ту роботу, яку доручив йому керівник робіт; за потреби звернутися до керівника робіт за роз’ясненням;
 • сповіщати свого керівника про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров’ю людей; кожний нещасний випадок, який стався на виробництві; виявлені несправності; погіршення стану свого здоров’я;
 • без дозволу керівника робіт не залишати робоче місце.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі чинники, які можуть діяти на машиніста бульдозера, — підвищений рівень шуму й вібрації.

1.9. Машиніста забезпечують костюмом бавовняним, черевиками шкіряними, чоботами кирзовими, рукавицями комбінованими, рукавицями КР, жилетом сигнальним, каскою захисною з підшоломником, окулярами захисними, респіратором пилозахисним, вкладишами протишумовими або навушниками. Взимку додатково: курткою утепленою, штанами утепленими, чоботами утепленими.

Спецодяг має бути чистим, підібраним за розміром, застебнутим на всі ґудзики, не має затрудняти рухів під час роботи.

1.10. Машиніст бульдозера повинен дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни:

 • утримувати робоче місце в чистоті;
 • не мити руки та не чистити одяг горючими рідинами;
 • пити воду тільки з установлених питних установок;
 • перш ніж їсти, вимити руки з милом;
 • зберігати та вживати їжу у спеціально обладнаному для цього приміщенні;
 • за ознак захворювання негайно повідомити про це керівнику робіт і, за потреби, звернутися до лікаря;
 • після закінчення робочої зміни вимити руки з милом, по змозі прийняти душ.

1.11. За порушення вимог цієї інструкції машиніст несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати наряд (письмовий або усний) із зазначенням заходів безпеки під час його виконання.

2.2. Надягти ЗІЗ так, щоб унеможливити захоплення спецодягу частинами машин, механізмів, устатковання.

2.3. Ознайомитися з усіма записами в бортовому журналі, зробленими за час його відсутності, та поставити підпис про приймання зміни.

2.4. Перед початком роботи машиніст бульдозера має перевірити:

 • справність двигуна, ходової частини;
 • наявність і справність усіх огороджень на рухомих частинах;
 • надійність роботи рульового керування, гальмівної системи, сигналізації, освітлення;
 • дію важелів керування на холостому ходу та в робочому русі;
 • наявність мастила в усіх рухомих з’єднаннях; за потреби змастити вузли за вказівками в карті змащення;
 • рівень пального у баку (лише мірною лінійкою), води в системі охолодження;
 • надійність затяжки всіх зовнішніх кріплень.

2.5. Якщо машиніст виявив порушення у роботі бульдозера, він повинен повідомити про це керівнику робіт або механіку. Розпочинати роботу можна лише після того, як усунуть неполадки.

2.6. Перед початком роботи переконатися у достатній освітленості робочого місця, а також наявності освітлення на бульдозері, справності сигнального та блокувального обладнання, контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Перш ніж запустити двигун, переконатися, що важелі перемикання передач перебувають у нейтральному положенні, гальмо стоянки затягнуте, а також у відсутності сторонніх предметів на обертових частинах.

2.8. Під час перевірки стану акумуляторних батарей упевнитися, що вентиляційні отвори в пробках батарей не забиті, що забезпечує вентиляцію банок акумуляторної батареї. Під час цієї операції заборонено курити та користуватися відкритим вогнем.

2.9. Перед початком руху з місця переконатися, що поруч немає людей, а також, що на гусеницях та на шляху руху немає сторонніх предметів. Машиніст має подати звуковий сигнал, що попереджує людей, які перебувають поруч, про початок руху.

2.10. Під час посадки в бульдозер або виходу з кабіни користуватися сходами, тримаючись за поручні. Зістрибувати з майданчиків або гусениць бульдозера заборонено.

2.11. Про всі виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструментів, засобів захисту тощо, які неможливо усунути самостійно, машиніст бульдозера, не беручись до роботи, повинен повідомити керівнику робіт.

Медогляди водіїв транспортних засобів

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Перед початком руху бульдозера переконатися, що проїзд вільний, а в зоні роботи немає людей. Після цього дати попереджувальний звуковий сигнал.

3.2. Заправляти бульдозер паливом, мастильними матеріалами дозволено тільки після зупинки двигуна.

Під час заправлення бульдозера пально-мастильними матеріалами заборонено курити, наближатися до машини з джерелами відкритого вогню. Якщо паливо потрапило на деталі бульдозера, їх слід насухо витерти обтиральним матеріалом.

Якщо пально-мастильні матеріали пролилися на землю, засипати це місце землею (піском).

3.3. Зберігати в кабіні бульдозера легкозаймисті речовини, залишати в кабіні та на двигуні забруднені маслом або паливом обтиральні матеріали заборонено.

3.4. Кабіна має бути вільною від предметів, що заважають працювати. Перебувати в кабіні бульдозера стороннім особам заборонено. Панель управління, важелі, педалі мають бути чистими й сухими.

3.5. При переміщенні бульдозера своїм ходом із виїздом на автодороги необхідно дотримуватися правил дорожнього руху.

3.6. Під час проїзду залізничної колії в місцях, позначених дорожніми знаками «залізничний переїзд», слід бути обережним. Навісне обладнання має бути піднятим і надійно закріпленим. Під час проїзду залізничних переїздів не дозволено перемикати передачі швидкості.

3.7. Перш ніж засипати котловани, траншеї, упевнитися, що там немає людей, обладнання, інструментів. Під час переміщення ґрунту не допускати повороту бульдозера із завантаженим відвалом.

3.8. Під час руху по насипах висотою понад 1,5 м бульдозер не має наближатися до брівки схилу ближче ніж на 1 м. Відвал не має висуватися за брівку насипу.

Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера На які види робіт із підвищеною небезпекою оформлювати наряд-допуск

3.9. Переміщувати та встановлювати бульдозер поблизу виїмок дозволено за умови, якщо машиніст дотримуватиметься відстані від підошви схилу виїмки до найближчої гусениці не менше встановлених нормативів.

Якщо дотриматися необхідних відстаней неможливо, схил виїмки слід надійно укріпити.

3.10. Заборонено:

 • працювати на бульдозері вздовж крутих схилів, на глинястих ґрунтах під час дощу, в межах призми обрушення ґрунту;
 • переміщувати ґрунт на підйом чи під уклон більше ніж на 30°; працювати на косогорах, що мають поперечний схил більше ніж на 30°;
 • залишати бульдозер із працюючим двигуном і піднятим ножем;
 • перебувати під піднятим ножем;
 • працювати на бульдозері поперек крутих схилів при кутах, не передбачених інструкцією заводу-виробника;
 • працювати на бульдозері без блокування, що унеможливлює запуск двигуна за увімкненої коробки передач, і за відсутності пристрою для запуску двигуна з кабіни.

3.11. Якщо під час роботи машиніст виявив підземні споруди або невідомі предмети, він повинен припинити роботу та доповісти про це керівнику робіт.

3.12. Для ремонту, змащування та регулювання бульдозера його необхідно встановити на горизонтальному майданчику, двигун вимкнути, а ніж опустити на землю або спеціально призначену опору. Заборонено проводити ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування бульдозера на проїзній частині дороги. У разі аварійної зупинки бульдозера на похилому майданчику вжити заходів, що унеможливлюють мимовільний його рух під ухил.

3.13. Умови та чинники, за яких роботу необхідно припинити:

 • якщо виявили конструктивні недоліки, недосконалості, недостатню надійність засобів виробництва;
 • за незадовільного стану виробничого середовища;
 • якщо засоби колективного та засоби індивідуального захисту не відповідають установленим вимогам та/або їх недостатньо;
 • за раптового погіршення стану здоров’я.

3.14. Якщо стався нещасний випадок чи раптове захворювання, порушився технологічний процес, виявили несправності обладнання, устатковання, пристроїв, інструменту, засобів захисту, а також якщо виникли небезпечні та/або шкідливі виробничі чинники, що загрожують життю і здоров’ю працівників, — негайно припинити роботу. Повідомити про те, що сталося, керівнику робіт та надалі виконувати його вказівки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Бульдозер зупинити на горизонтальному майданчику або у спеціально відведеному місці, ніж опустити на ґрунт, двигун заглушити, важелі органів керування поставити в нейтральне положення.

4.2. Очистити ходову частину від бруду. Інструмент має бути чистим та складеним у ящик. Вхідні сходи та поручні також необхідно очистити від бруду та пролитих пально-мастильних матеріалів.

4.3. У холодну пору року злити воду з радіатора бульдозера й дати двигуну попрацювати без води декілька хвилин.

4.4. Зняти спецодяг, оглянути його та повісити у спеціально призначене для зберігання місце. За потреби одяг і взуття слід висушити чи здати у ремонт або на чищення.

4.5. Вимити руки й обличчя теплою водою з милом, по змозі прийняти душ.

4.6. Про всі виявлені недоліки повідомити керівнику робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Ознаки можливих аварійних ситуацій:

 • поява незвичних сторонніх звуків — стукотів, ударів, скреготу, свисту під час роботи двигуна, гідросистеми, тросо-блокового керування або ходової частини бульдозера;
 • їдкий запах, запах гару, диму, горілої ізоляції тощо;
 • мимовільне вимикання механізмів від вібрації і струсів.

5.2. У разі пожежі на бульдозері машиніст повинен зупинити бульдозер, надійно його загальмувати, заглушити двигун і розпочати гасити пожежу наявними засобами пожежогасіння.

5.3. У разі аварії та/або ситуації, що може до неї призвести, негайно повідомити керівнику робіт.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, насамперед необхідно надати домедичну допомогу потерпілому.

5.5. Загальна послідовність дій під час домедичної допомоги потерпілому:

 • усунути вплив на організм чинників, які загрожують життю або здоров’ю потерпілого, — вивільнити від дії електричного струму, винести з несприятливих умов тощо;
 • оцінити стан потерпілого, визначити характер і тяжкість травми;
 • виконати необхідні дії, щоб врятувати потерпілого;
 • підтримувати основні життєві функції потерпілого, доки не прибуде медичний працівник;
 • викликати швидку медичну допомогу або вжити заходів, щоб транспортувати потерпілого до найближчого медичного закладу.

5.6. Домедичну допомогу потерпілим надавати відповідно до Інструкції про порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, що діє на підприємстві.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді