Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Засоби індивідуального захисту допомагають зменшити вплив на працівників небезпечних та шкідливих чинників, запобігають нещасним випадкам і професійним захворюванням. Про порядок забезпечення працівників ЗІЗ розповідаємо у статті.

Для захисту здоров’я та збереження життя працівників роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) засобів індивідуального захисту.

Хто має забезпечити працівників ЗІЗ в умовах карантину

Нормативне регулювання

Наразі діють Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804 (далі — Мінімальні вимоги). Вони поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які у своїй діяльності використовують ЗІЗ.

Орієнтовний перелік небезпек, за яких потрібно використовувати додаткові ЗІЗ, визначає додаток 2 до Мінімальних вимог, а перелік робіт, на яких їх необхідно застосовувати, — додаток 3.

Вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, процедуру оцінювання їх відповідності, маркування та введення в обіг визначає Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою КМУ від 27.08.2008 № 761; далі — Технічний регламент № 761).

Звернуть увагу! Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 року № 53, втратило чинність.

Забезпечення засобами індивідуального захисту

Підприємство зобов’язане закуповувати ЗІЗ у тих суб’єктів господарювання, які виготовляють та здійснюють продаж своєї продукції з дотриманням стандартів та нормативів, визначених законодавством. При цьому засоби індивідуального захисту, які закуповуються, повинні відповідати суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я, мати позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію відповідності та задовольняти вимоги Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

Під час визначення потреби в ЗІЗ слід пам’ятати про:

 • необхідність закупівлі спецодягу і спецвзуття окремо для працівників різної статі;
 • враховувати розмір та зріст працівників;
 • звертати увагу на типи та захисні властивості ЗІЗ.

При виборі засобів індивідуального захисту потрібно звертати увагу на те, чи відповідають вони наявним на робочому місці умовам, ступеню наявних ризиків для життя й здоров’я працівників і не призводять до збільшення рівня цього ризику, та чи підходять користувачеві після необхідного регулювання.

Крім того, перед тим, як придбати ЗІЗ, роботодавець повинен їх оцінити, а саме:

 • проаналізувати й оцінити ризики для життя та здоров’я працівників, яких не можна уникнути за допомогою інших засобів;
 • визначити характеристики, які мають бути у ЗІЗ, щоб ефективно захистити життя та здоров’я працівників від вже визначених ризиків;
 • порівняти характеристики ЗІЗ, наявні у суб’єкта господарювання, з характеристиками, які визначили під час цієї оцінки.

Для проведення перевірки відповідності засобів індивідуального захисту вимогам нормативних документів та результатам оцінки в компанії створюється комісія з представників адміністрації, профспілкової організації підприємства (уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві не створювалась).

Якщо комісія дійде висновку, що ЗІЗ не задовільняють вимоги технічної документації або не забезпечують надійний захист співробітника, роботодавець повинен повернути або замінити неякісні ЗІЗ.

Видача спецодягу працівникам

Комплекти спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, що надаються працівникам, повинні відповідати меті та умовам роботи і використовуватись за їх функціональним призначенням. Працівники мають бути ознайомлені зі станом умов праці на виробництві та ймовірними наслідками впливу виробничих факторів на їх здоров’я.

Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки використання (носіння) залежно від умов праці та можливості обслуговування ЗІЗ.

У разі зношення, загублення або псування спецодягу роботодавець повинен безкоштовно видати робітнику інший аналогічний ЗІЗ.

Якщо працівник придбав спецодяг за власні кошти, підприємство відшкодовує такому робітнику вартість ЗІЗ на умовах, встановлених колективною угодою.

Спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, які були в ужитку, можуть надаватися іншим працівникам тільки після їх огляду, очищення, та за необхідності — ремонту. Можливість повторного використання ЗІЗ та тривалість їх подальшої експлуатації погоджується роботодавцем з профспілкою після аналізу ступеня зношеності.

Чи має право медпрацівник оголосити простій через неякісний спецодяг

У разі інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші ЗІЗ, якими він користувався, та приміщення, в якому вони зберігались, підлягають дезінфекції.

Очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазація, дезактивація, дезінфекція, знешкодження, ремонт ЗІЗ, заміна їх вузлів, перевіряння експлуатаційних і захисних властивостей ЗІЗ мають здійснюватись роботодавцем в неробочий час (у вихідні дні) або під час міжзмінних перерв. У разі невиконання цієї умови роботодавець повинен видавати працівникові декілька комплектів ЗІЗ (встановлений строк використання цих ЗІЗ відповідно збільшується).

Працівники зобов’язані повідомляти роботодавця про будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням.

Спецодяг та інші ЗІЗ повертаються працівником у таких випадках:

 • звільнення з компанії;
 • переведення на іншу роботу або інше робоче місце, що не потребує застосування ЗІЗ;
 • запровадження новітніх технологій, закупівля обладнання, під час експлуатації якого застосування виданих ЗІЗ більше не потрібне;
 • завершення строку експлуатації.

Як обліковувати видачу ЗІЗ

Засоби індивідуального захисту, що були закуплені роботодавцем, є власністю компанії і повинні обліковуватись як інвентар. Факти видачі і повернення співробітниками спецодягу реєструються в особистій картці обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ за встановленою формою.

Оперативний облік видачі ЗІЗ здійснює комірник. Якщо працівник повернув видані ЗІЗ, комірник має поставити підпис про отримання цих засобів в особистій картці обліку.

Правильність складання заявок на спецодяг та інші ЗІЗ контролює начальник відділу охорони праці. На це вказує глава 50 підрозділу «Керівники» розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

Забезпечення спецодягом на основі аутсорсинга

У зв’язку з поступовим наближенням підприємств до європейського рівня, на багатьох великих підприємствах вводять сучасні методології забезпечення ЗІЗ та переглядаються норми видачі спецодягу працівникам загальних професій та інших категорій. Найбільш популярною стала система забезпечення спецодягом на основі аутсорсинга. Цей алгоритм працює таким чином:

 • проведення тендерів та укладення договорів на довгостроковий термін;
 • визначення норм видачі ЗІЗ та планових показників забезпечення на рік;
 • визначення корпоративного стандарту;

При цьому підприємство-постачальник:

 • бере на себе всю відповідальність за влаштування складів-накопичувачів на території підприємства-замовника;
 • здійснює поставки необхідної кількості ЗІЗ;
 • організовує центр видачі спецодягу під контролем служби охорони праці підприємства.

Такий спосіб закупівлі ЗІЗ дає позитивний економічний ефект завдяки зменшенню складського персоналу до нуля та спрощує забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді