Гендерна рівність на роботі

738

Запитання

Як пересвідчитися, що на підприємстві немає фактів дискримінації за ознакою статі?

Відповідь

image27

Штрафи за дискримінаційну рекламу

Забезпечення гендерної рівності у сфері праці вимагає дотримувати принципу недискримінації.

Дискримінація — ситуація, за якої особа та/або група осіб зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами й свободами в будь-якій формі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI

Як проявляється дискримінація за ознакою статі у соціально-трудових відносинах:

 • нерівний доступ:
  • до професійного навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки, отримання досвіду практичної роботи;
  • оплачуваної праці та різних професій (занять), зокрема критерії відбору, умови найму та кар’єрного зростання;
  • отримання компенсацій та допомоги;
 • необґрунтована чи безпідставна нерівність в оплаті праці;
 • неоднакові умови праці та організації робочого часу.

Не вважається дискримінацією за ознакою статі:

 • різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законодавством;
 • особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною репродуктивного здоров’я;
 • розрізнення, недопущення або будь-яка перевага відносно певної роботи, що ґрунтується на її специфічних вимогах.

Положення статті 10 Закону про охорону праці передбачають перелік робіт, на яких заборонено застосовувати працю жінок:

    • важкі роботи;
    • роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці;
    • підземні роботи, крім нефізичних або робіт із санітарного та побутового обслуговування;
    • підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми
 •  

Наслідки дискримінації за ознакою статі в умовах підприємства, установи чи організації:

 1. Професійна гендерна сегрегація:
  • вертикальна — жінки й чоловіки нерівномірно представлені на різних рівнях у межах однієї професії чи одного виду економічної діяльності (так звана «скляна стеля»);
  • горизонтальна — у різних професіях, які отримують назви «жіночих» і «чоловічих» («скляні стіни»).
 2. Фактичне недопущення жінок або чоловіків на підставі статі до професійної підготовки чи навчання за тією чи іншою професією.
 3. Розрив у оплаті праці жінок і чоловіків, зокрема в межах однієї галузі чи професії.
 4. Різне ставлення до працівників і працівниць, ставлення до жінок як до другорядних працівників.
 5. Обмеження працівниць у трудових правах у зв’язку з вагітністю, народженням дитини, грудним вигодовуванням.
 6. Обмеження можливостей працівників із сімейними обов’язками (щодо дітей, інших найближчих родичів, які перебувають на утриманні таких працівників), зокрема:
  • обмеження прав на вибір роботи;
  • неврахування потреб щодо умов зайнятості та соціального забезпечення.

Роботодавець відповідно до чинного законодавства зобов’язаний:

 • створювати безпечні для життя і здоров’я умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі;
 • забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
 • здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
 • вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Для того щоб дотримати законодавства про працю, Держпраці рекомендує роботодавцям керуватися Методичними рекомендаціями щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, затвердженими наказом Мінсоцполітики від 29.01.2020 № 56.

Джерело: Держпраці, Безоплатна правова допомога

Любі читачі, команда Цифрового видавництва Експертус продовжує працювати і надавати вам професійну підтримку

У разі, якщо вам потрібні консультація експерта або відповідь на питання, передплатіть за спеціальною ціною електронний журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» або систему «Експертус Охорона праці»

Вища школа охорони праці

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Особливості утримання прибудинкової території взимку

Яких заходів повинен вжити роботодавець, щоб утримувати взимку прибудинкові території в належному стані? Якими нормативними актами керуватися? Дізнайтеся більше про те, які підготуватися до холодної пори року.
1503

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59350

Яким має бути режим праці та відпочинку водіїв на підприємстві

Робота, пов’язана з керуванням транспортними засобами, вимагає підвищеної концентрації уваги, що часто призводить до надмірного емоційного та нервового напруження. Тому так важливо правильно урегулювати робочий час та час відпочинку водіїв.
41053