Працівник порушує законодавство про охорону праці: які дії СОП

1026

Запитання

Як діяти службі охорони праці підприємства, якщо працівник порушує законодавство — не дотримує правил техніки безпеки, ігнорує зауваження? Чи можна звільнити за порушення законодавства про охорону праці?

Відповідь

Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно й точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір (ст. 139 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винних осіб притягають до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом (ст. 44 Закону про охорону праці).

За яких обставин пом’якшують або ж обтяжують відповідальність

Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці визначає стаття 14 Закону про охорону праці.

Працівник зобов’язаний:

  • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку й здоров’я довколишніх у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
  • знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
  • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичнімедичні огляди (ч. 1 ст. 14 Закону про охорону праці).

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог (ч. 2 ст. 14 Закону про охорону праці).

Відсторонення працівника навчального закладу від роботи за відмову проходити медичний огляд

Закон про охорону праці не надає права роботодавцю звільнити працівника, що порушує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

Відсутня така норма і в КЗпП. Роботодавець може звільнити працівника, зокрема, за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовували заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП).

СОП у разі виявлення порушень охорони праці має право надіслати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності винних працівників, а також вимагати відсторонення від роботи осіб, які, зокрема, не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці (ч. 6 ст. 15 Закону про охорону праці). Строку відсторонення цей закон не визначає.

Якщо роботодавець раніше застосовував до працівника засоби дисциплінарного впливу за недотримання нормативно-правових актів з охорони праці, а працівник і надалі припускається цих порушень, роботодавець має право відсторонити порушника від роботи без збереження заробітної плати. Підстава — подання СОП. Строк відсторонення визначте, врахувавши умови праці, а також характер порушення інструкцій з охорони праці.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План комплексних перевірок

Комплексну перевірку суб’єктів господарювання проводять, якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план перевірок двох або більше інспекцій. Більше про комплексні перевірки підприємств — у статті.
91034

Які штрафи передбачені за порушення вимог законодавства про працю

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2024 році — в аналітичній статті від нашого експерта.
45550

Журнал реєстрації перевірок

Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.
49352

Аудит охорони праці

Аудит роботи суб’єкта господарювання проводиться за декількома напрямами, зокрема, оцінюється наявність і повнота документації, стан обладнання і робіт та ін. Дізнайтеся, як провести внутрішній аудит охорони праці.
16114