Експлуатація виробничих будівель і споруд

22221

Запитання

Якими нормативними актами керуватися замість Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд?

Відповідь

Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд було затверджене наказом Держбуду, Держнаглядохоронпраці у 1997 році, проте воно втратило чинність ще у 2014-му.

Орієнтовний строк експлуатації будівель і споруд

Водночас роботодавці і нині можуть орієнтуватися на Закон України про регулювання містобудівної діяльності від 2011 року. Цей документ виокремлює три класи будівель і споруд за типом наслідків (рівнем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей у зв’язку з припиненням експлуатації або з втратою цілісності):

 1. незначні наслідки — СС1;
 2. середні наслідки — СС2;
 3. значні наслідки — СС3.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів класу СС2 та СС3 здійснюється на підставі акта готовності об’єкта. До цих категорій належать усі будівлі та споруди, які відповідають таким критеріям:

 • рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які постійно перебуватимуть на об’єкті, — понад 50 осіб;
 • рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя людей, які періодично перебуватимуть на об’єкті, — понад 100 осіб;
 • рівень матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об’єкта, — понад 2500 мінімальних заробітних плат (до розрахунку збитків не включаються збитки замовників будівництва, які будують об’єкти без залучення коштів державного або місцевого бюджетів, кредитних коштів, наданих під державні гарантії, коштів державних та комунальних підприємств, бюджетних установ);
 • пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення, визначені відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
Експлуатація виробничих будівель і споруд Як скласти інструкцію з охорони праці для робітників з обслуговування будівель
 • нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення (розміри охоронної зони не можуть бути менші за два горизонтальні або два вертикальні розміри пам’ятки);
 • об’єкти підвищеної небезпеки, ідентифіковані відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
 • житлові будинки понад чотири поверхи;
 • об’єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (крім об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, за умови позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля).
 • пам’ятки культурної спадщини, визначені відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
 • житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки понад 100 метрів та/або з рівнем можливої небезпеки для здоров’я і життя людей понад 400 осіб, які постійно перебувають на об’єкті.

Зазначимо, віднесення об’єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва, а правильність визначення класу перевіряється під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є обов’язковим.

Отже, перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта класу СС2 чи СС3 замовник забезпечує проведення контрольного геодезичного знімання. Його здійснюють особи, які включені до Держреєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Держреєстру сертифікованих інженерів-геодезистів. Результати контрольного геодезичного знімання відображаються у формі електронного документа.

Результати вносять до Реєстру будівельної діяльності з присвоєнням реєстраційного номера в цій системі. Результати контрольного геодезичного знімання та відомості про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів передаються в порядку електронної інформаційної взаємодії до Державного земельного кадастру та відображаються на його картографічній основі.

Акт готовності об’єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховиком (якщо об’єкт застрахований).

Що ж до періодичності проведення попередніх чи основних обстежень, то це питання регламентує Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен утримувати його у справному стані та забезпечити його безпечну експлуатацію. Дізнайтеся більше про правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.
4506

Вимоги до експлуатації вогнегасників

Дізнайтеся, які норми належності вогнегасників передбачені у чинних Правилах експлуатації та типових нормах належності вогнегасників та на які об’єкти поширюються встановлені в них вимоги.
14418

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11247

Як експлуатувати газові балони

Безпечна експлуатація газових балонів залежить від багатьох чинників. У статті розповімо, як заповнювати, транспортувати та зберігати, як проводити техогляд, як навантажувати та розвантажувати балони з газами.
14610

Як вести Журнал з експлуатації систем вентиляції

На кожному підприємстві повинна бути служба, що забезпечує нормальну та безперебійну роботу вентиляційних систем. Інформацію про перелік проведених робіт, усунення виявлених дефектів і несправностей заносять у журнал з експлуатації систем вентиляції.
2765