Основні знаки пожежної безпеки на підприємстві

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Існують певні вимоги до знаків безпеки і захисту здоров’я працівників на робочих місцях. Вони стосуються не лише їх змісту, а й способу оформлення та розміщення. Дізнайтеся, який вигляд повинні мати знаки пожежної безпеки, що використовуються на підприємстві та як їх використовувати.
Інфостенд: Знаки умов безпеки скачайте та роздрукуйте

Знаки безпеки та здоров’я на роботі — це знаки, що стосуються конкретного об’єкта, діяльності або ситуації і містять інформацію або інструкції з безпеки та здоров’я на роботі за допомогою вказівних знаків, кольорів, світлових знаків або звукових сигналів, вербального спілкування або сигналів за допомогою рук залежно від обставин (далі — знаки безпеки).

Їх встановлюють для позначення заборони щодо вчинення небезпечних дій або дій, які можуть спричинити небезпеку, або для попередження про наявність ризику чи небезпеки. Також вони можуть зобов’язувати виконати певні дій для забезпечення безпеки і/або захисту здоров’я працівників на робочому місці, або давати вказівки щодо здійснення заходів безпеки і/або захисту здоров’я.

При цьому, знаки безпеки, до яких належать і знаки пожежної безпеки, не замінюють собою основних заходів з безпеки праці та засобів захисту працівників, а є доповненнями до них.

Які документи з пожежної безпеки мають бути на підприємстві

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити встановлення знаків безпеки і/або захисту здоров’я працівників, якщо немає можливості усунути або обмежити небезпеку шляхом застосування засобів колективного захисту або вжиття заходів до організації праці, запровадження безпечних технологічних процесів і методів роботи.

Роботодавець зобов'язаний провести відповідне навчання працівників та надання їм відповідних інструкцій, пов’язаних із знаками безпеки, зокрема, що містять описи значення знаків безпеки, особливо знаків, які містять слова, та прийнятні загальні і спеціальні правила дій (поведінки).

Нормативне регулювання

12 серпня 2023 року набули чинності Мінімальні вимоги до забезпечення знаками безпеки та здоров’я на роботі, затверджені наказом Мінекономіки від 09.03.2023 № 1268 (далі — Мінімальні вимоги). Їх дія поширюється на знаки безпеки та здоров’я на роботі, якими за допомогою вказівних знаків, кольорів, світлових знаків або звукових сигналів, вербального спілкування або сигналів, поданих за допомогою рук, установлюється заборона щодо вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку, або дається вказівка щодо здійснення заходів безпеки та здоров’я або попередження про наявність ризику чи небезпеки, або зобов’язання до виконання певних дій для забезпечення безпеки та здоров’я працівників на роботі.

Види знаків безпеки

Вказівний знак — знак, що надає певну інформацію, яка утворюється за допомогою сполучення геометричної форми, кольорів і символу або піктограми та стає видимим за допомогою освітлення достатньої інтенсивності.

Постійні вказівні знаки використовуються як знаки заборони, попередження, зобов’язувальних вимог, місцезнаходження і вказівки аварійних маршрутів і служб надання першої допомоги.

Відповідно вони поділяються на знаки заборони, попереджувальні, зобов’язувальні, аварійні знаки та знаки пожежної безпеки. 

Вказівні знаки та/або кольорові знаки повинні використовуватися для постійного позначення місця і вказівки на устатковання для боротьби з пожежею.

Місця, де є ризик зіткнення з перешкодами або падіння, повинні бути позначені кольором безпеки та/або вказівними знаками.

Знаки безпеки ДСТУ

У 2024 році оформлення знаків пожежної безпеки в Україні повинне відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки». Цей стандарт встановлює знаки безпеки для запобігання нещасним випадкам, протипожежного захисту, інформування щодо загрози здоров’ю людей та евакуації. Він застосовується до всіх приміщень та сфер, де можуть з’явитися питання, пов’язані з безпекою людей.

Також потрібно орієнтуватися на ДСТУ ISO 3864-1:2005. Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення. (ISO 3864-1:2002, IDТ), який є тотожним перекладом ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas.

Вимоги до знаків пожежної безпеки

Знаки пожежної безпеки на підприємстві повинні допомогти людині в разі пожежі знайти правильний маршрут евакуації або визначити місце розташування засобів пожежогасіння. Також вони інформують про заборону на здійснення певних дій, які можуть призвести до пожежі.

Як і будь-які знаки безпеки, знаки пожежної безпеки повинні бути:

  • стійкими до впливу погодних умов:
  • добре видними;
  • виготовлені за необхідності із застосуванням фосфоресцентних фарб, матеріалів з відбивною здатністю або використовуватися зі штучним освітленням.

Це все робиться для забезпечення їх кращої візуалізації.

Оформлення знаків пожежної безпеки

Знаки пожежної безпеки повинні мати прямокутну або квад­ратну форму з білою піктограмою на червоному тлі. Червоний колір безпеки становить не менше ніж 50% загальної площі знака.

Основні знаки пожежної безпеки на підприємстві

Устатковання для боротьби з пожежею, як-от пожежні щити й крани, вогнегасники тощо, виділяють за допомогою:

  • особливого кольору самого устатковання та установки позначення його місця розташування;
  • фарбування спеціальним кольором місць розташування такого устатковання і підходів до них.

Колір для позначення цього устатковання — червоний. Площа фарбування в червоні кольори має бути такою, щоб устатковання можна було легко розрізнити.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді