Інструктажі з безпеки дорожнього руху

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Підприємства, які надають послуги з автомобільних перевезень, зобов’язані провести навчання та інструктажі для водіїв, залучених до роботи за наймом. З метою підвищення практичних вмінь водіїв для них організовують низку інструктажів, спрямованих на ознайомлення робітників із умовами безпеки дорожнього руху.

Нормативне регулювання

Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів затверджений наказом Мінінфраструктури України від 05.08.2008 № 975 (далі — Порядок № 975). Він визначає види інструктажів, строки проведення інструктажів та стажування. Дія Порядку поширюється на автомобільних перевізників незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, що мають колісні транспорті засоби, які беруть участь у дорожньому русі.

Як скласти програми інструктажів із безпеки руху

Інструктажі та стажування проводяться з метою підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, отримання необхідних знань і навичок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

Якщо підприємство не має змоги самостійно забезпечити проведення інструктажів та стажування водіїв, воно повинно укласти договір щодо надання послуг з проведення інструктажів та стажування водіїв із суб’єктом господарської діяльності.

Кожен вид інструктажу проводять у певні строки. Допускати до роботи водіїв, які не пройшли інструктажі у встановлені строки, заборонено.

Організація інструктажів з безпеки дорожнього руху

Інструктажі проводять за інструкціями, розробленими за спеціальними програмами, які затверджує наказом керівник підприємства.

Організація і проведення інструктажів та стажування водіїв, їх облік, покладаються на службу безпеки дорожнього руху підприємства або на особу, на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху.

Контроль за організацією роботи з проведення інструктажів здійснює керівник підприємства. У межах своїх повноважень керівник також виконує такі функції:

 • затверджує програми інструктажів і строки їх проведення;
 • погоджує перелік осіб, які повинні пройти інструктажі.

Для реєстрації інструктажів заводять спеціальні журнали: Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху та Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху. Їх форми наведені в Порядку № 975.

Види інструктажів з безпеки дорожнього руху

Існують такі види інструктажів:

 • вступний;
 • первинний;
 • передрейсовий (цільовий);
 • періодичний (повторний);
 • позаплановий (спеціальний).

Детальніше про кожен з них — далі. 

Вступний інструктаж

Проводять із водіями, яких приймають на постійну або тимчасову роботу за програмою вступного інструктажу з безпеки дорожнього руху. Вступний інструктаж проходять всі водії незалежно від стажу, кваліфікації, виду і особливостей перевезень, а також моделі КТЗ, на якому вони працюватимуть.

Зазвичай вступний інструктаж проводять спеціалісти служби безпеки руху або особа, на яку поклали функції служби безпеки руху.

У межах інструктажу водію роз’яснюють таке:

 • вимоги щодо організації безпечного руху транспортних засобів на території підприємства;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • режими праці та відпочинку;
 • особливості умов роботи транспортних засобів підприємства і заходи із забезпечення безпеки руху;
 • основні причини дорожньо-транспортних пригод та методи щодо їх попередження;
 • дії водія у разі ДТП;
 • порядок проходження передрейсового і післярейсового медичних оглядів.

Рекомендовано проводити навчання із використанням навчальних та наочних примірників, технічних засобів навчання у кабінеті безпеки дорожнього руху чи в спеціально обладнаному для цього приміщенні.

Після завершення інструктажу вносять відповідний запис у журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки руху і в наказ про прийняття на роботу водія. Пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою журнал має зберігатися у службі безпеки дорожнього руху чи в особи, на яку покладені функції служби безпеки дорожнього руху.

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Дізнайтеся більше про Інформаційні ресурси з охорони праці_Система

Перейти до відео

Первинний інструктаж

Проводиться на робочому місці перед початком роботи працівника, якого прийняли на підприємство за трудовим договором. Первинний інструктаж проводиться згідно із затвердженою програмою та з урахуванням особливостей перевезень, а також моделі КТЗ, на якому будуть виконуватись перевезення.

Під час інструктажу водія ознайомлюють із:

 • особливостями машини, на якій працюватиме особа;
 • особливостями перевезень вантажу або пасажирів;
 • правилами обслуговування, ремонту й місця зберігання транспортного засобу.

Так само, як при проведенні вступного інструктажу, після первинного інструктажу вносять відповідний запис у журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху. Він також має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Але цей журнал зберігається в безпосереднього керівника водія, з яким проводили інструктаж.

Передрейсовий інструктаж

Передрейсовий (цільовий) інструктаж проводять за спеціальною програмою щоразу перед виїздом на лінію (маршрут) із водіями, які перевозять групи дітей, яких направляють вперше на міжміські перевезення пасажирів чи вантажів або залучають долати наслідки надзвичайних ситуацій або стихійних лих.

Проводиться безпосередньо в день виїзду на маршрут у кабінеті безпеки дорожнього руху або в диспетчерських на підприємствах.

Передрейсовий інструктаж може проводитися керівником підприємства, спеціалістами служби безпеки дорожнього руху, особою, на яку покладено виконання функцій служби безпеки дорожнього руху, та іншими кваліфікованими спеціалістами.

Теми інструктажу:

 • особливості маршруту;
 • специфіка керування транспортним засобом за умов надзвичайних ситуацій та стихійних лих;
 • особливості вантажу, які можуть вплинути на безпеку руху;
 • особливості перевезення груп дітей.

При реєстрації факту проведення інструктажу в журналі зазначаються, зокрема, дата і час його виконання, а також підпис осіб, які проводили інструктаж.

Володимир Костриця заступник начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» з охорони праці, представник Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»
Смертність на дорогах могла б бути значно нижчою, якби водії володіли навичками домедичної допомоги потерпілим та мали аптечку з необхідними медичними засобами.

Періодичний (повторний) інструктаж

Проводиться при переході до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди, а також з метою систематично й обов’язково ознайомлення водіїв з інформацією щодо роботи на лінії (маршруті).

У межах регулярного інструктажу розглядають такі питання:

 • причини й наслідки ДТП і обставини їх скоєння;
 • склад медичної аптечки та порядок надання домедичної допомоги постраждалим;
 • експлуатація транспортного засобу в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди;
 • правила проїзду через розташовані на маршрутах водіїв залізничні переїзди з нанесеними на їх схеми зонами видимості колії.

Періодичний (повторний) інструктаж може проводити керівник підприємства, спеціалісти служби безпеки дорожнього руху та інші кваліфіковані спеціалісти.

Позаплановий (спеціальний) інструктаж

Організовується для водіїв, які під час роботи на маршруті здійснили порушення ПДД, що могло стати причиною ДТП, появи небезпечних місць і ділянок на лінії (маршруті), можливості настання особливо складних метеорологічних чи дорожніх умов.

Також такий інструктаж потрібен у разі, коли потрібно ознайомити водіїв з наказами органів державної влади.

Позаплановий (спеціальний) інструктаж можуть проводити в кабінеті безпеки дорожнього руху або в диспетчерських на підприємствах. У виняткових ситуаціях дозволено передавати текст інструктажу по гучномовцю під час виїзду водіїв за межі підприємства, а також через мобільні телефони.

Запис про проведення позапланового інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів з безпеки руху.

image29

Особливості робочого часу та часу для відпочинку водіїв

Стажування водіїв

Стажування призначене для водіїв, які мають посвідчення водія на право керування будь-якими категоріями транспортних засобів A, B, C або D, але які протягом 12 і більше місяців до прийняття на роботу не працювали водіями або які прийняті на роботу водіями вперше.

Тривалість стажування з практичного керування відповідним транспортним засобом становить мінімум 30 годин.

Крім того, стажування також організовують для осіб, яких переводять на нові для них марки транспортних засобів. У такому разі практичні заняття проводять не менше ніж упродовж 8 годин.

Керівник підприємства затверджує програму стажування, яка включає в себе перевірку та відпрацювання навичок водія щодо безпечної роботи на КТЗ тієї марки чи моделі, яку буде за ним закріплено.

Для проведення стажування призначається водій-інструктор, який ознайомлює водіїв із такими питаннями:

 • вивчення схеми руху пішоходів і транспорту територією підприємства;
 • передрейсова підготовка машини та робочого місця;
 • рух і розворот заднім ходом;
 • гальмування і зупинка на різних швидкостях, які включають екстрену зупинку відповідно до умов дорожнього руху;
 • рух у нічний час;
 • використання дзеркал заднього виду;
 • вибір швидкості руху, інтервалу, дистанції і радіуса повороту залежно від завантаження і габаритів КТЗ;
 • передбачення появи небезпечних об’єктів, які рухаються, що може призвести до ДТП;
 • відкриття і закриття дверей салону на зупинках, виконання правил посадки і висадки пасажирів (для автобусів).

Для водіїв, які прийняті на роботу з іншого підприємства і керували аналогічним транспортним засобом, проводять контрольну поїздку. Під час такої поїздки водій демонструє вміння керувати відовідною маркою транспортного засобу, дотримуватися правил дорожнього руху, умов перевезень, графіка та режиму руху.

Після закінчення стажування чи контрольної поїздки, за поданням водія-інструктора приймається рішення про допуск водія до роботи, про що робиться відповідний запис у листі стажування.

Інструктажі з безпеки дорожнього руху  Як організувати стажування/дублювання на робочому місці

Заповнений лист стажування зберігається у відділі кадрів підприємства, де його після перевірки правильності і повноти заповнення зберігають із особовою справою водія.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді