Контроль за дотриманням законодавства про працю. Проект Постанови КМУ

27 січня у ДРС відбудеться громадське обговорення проекту постанови КМУ щодо перевірок у сфері праці. Основні положення цієї постанови

Вже у 2017 році, а саме 1-го січня, набув чинності Закон № 1774-VIII. У ньому йдеться про легалізацію дій та відносин у сфері оплати праці, а також зайнятості, чином делегування повноважень саме органам місцевого самоврядування у секторі контролювання за дотриманням вимог законодавства, щодо зайнятості населення та встановлення штрафів за порушення його. Спираючись на це, Держпраці створила проект постанови КМУ.

Завантажити проект Постанови:

Проект постанови КМУ: яким чином відбуватиметься контроль за дотриманням законодавства про працю

Державний і громадський контроль за охороную праці в проекті передбачає наступні затвердження:

 • порядок виконання держконтролю за дотриманням законодавства відносно праці та зайнятості населення;
 • етапність здійснення державного нагляду і контролю за охороною праці;
 • рекомендаційна методика щодо сприяння збільшення повноважень об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за допомогою виконавчих органів в містах обласного підпорядкування, а також міських рад. Це передбачає третя частина ст. 34 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • положення стосовно надання посадовцям виконавчої сфери діяльності, ОТГ та міським радам міст обласного підпорядкування – відповідного посвідчення діючого інспектора праці.

Проектом Порядку передбачається, що державний контроль за охороною праці та зайнятості населення, буде проводитись визначеними інспекторами з праці за допомогою здійснення інспектувань невиїзного типу та інспекційних візитів.

Інспекційні візити будуть здійснені якщо:

 • при зверненні робітника з приводу порушення законодавства відносно його особи;
 • з приводу прохання фізособи, стосовно якої були порушені норми оформлення та впорядкування робочих відносин;
 • рішенні керуючого органом про здійснення контролю інспекційних візитів з приводу виявлення трудових відносин неоформленого типу дії;
 • при рішенні суду, направленим повідомленням з тематики порушення законодавчих норм до органів правопорядку;
 • За повідомленням органів держнагляду та моніторингу, відносно виявлення ними, у ході перевірок, порушеннь норм трудового законодавства;
 • при інформації від Держстату і його територіальних представництв щодо виявлення заборгованості по оплаті праці. Фонду соцзахисту інвалідів та його відділів з приводу недотримання вимог, що вказані у ст. 19 та ст. 20 ЗУ „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, ДФС відносно питань оформлення трудових договорів, держслужби зайнятості стосовно законодавчих порушень, ПФУ (пенсійний фонд) і його територіальних представництв стосовно праці та її оплати.

Пролонгованість інспекційного візиту, невиїзного типу інспектування не повинна тривати більше ніж 10 днів. Об’єкти малого підприємництва та мікро підприємництва підлягають дводенній перевірці. При обґрунтованій пропозиції відносно продовження строку інспекційного візиту або нев’їздних досліджень інспектором праці, тривалість інспектування може подовжитися контролюючим керівним органом.

У проекті Порядку зазначається, що при наявності посвідчення, яке підтверджує особу інспектора, він має право здійснювати перевірку в будь-який час без особливого попередження та перешкод, а також:

 1. без перешкод у самостійному режимі заходити до будь-яких службових, адміністративних чи виробничих приміщень відвідуваного об’єкту в яких за даними залучається наймана праця;
 2. оглянути будь-які реєстри, документацію та книги, заповнення яких передбачається законодавством про працю, так як вони можуть містити інформаційні відомості, що становлять важливість для перегляду відповідності усім вимогам. Інспектор в праві отримати будь-який витяг чи копію завірену об’єктом інспектування;
 3. ставити запитання до головуючого об’єктом перевірки або його робітників у присутності свідків та без них, з приводу знань законодавства про працю, а також отримувати як усні так і письмові відповіді;
 4. долучати правоохоронні органи до ходу інспекції;
 5. на отримання робочого місця з метою конфіденційної бесіди із робітниками відносно тематики інспекції;
 6. запис здійснення інспекції з приводу встановлення неоформлених або невірно оформлених діючих трудових відносин за допомогою засобів відеотехніки, фото та аудіо-фіксації;
 7. отримувати інформаційне підґрунтя від влади, що знадобиться для інспектування певного об’єкту чи нев’їздної перевірки.

Обов’язковим для виконання є прохання інспектора праці про надання йому для ознайомлення документації, витягів, завірених копій, доступу до приміщень, пояснень, а також робочого місця, об’єктом перевірки.

В процесі інспекційної перевірки, об’єкт що підлягає інспектуванню має наступні права:

 • попросити з метою перевірки службове посвідчення інспектуючого;
 • ухилятися від допуску до перевірки у разі відсутності посвідчення; 
 • у письмовому варіанті подавати власні зауваження, пояснення, з тематики усунення знайдених порушень до припису або акта;
 • вимагати від інспектуючої сторони фіксування запису щодо здійснення перевірки в журнал інспекцій організації (при його наявності), перед підписанням акту головуючим об’єкта відвідування чи довіреним представником.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді