Наказ про призначення інженера з охорони праці

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Скачайте зразок наказу про прийняття на роботу працівника на посаду провідного інженера з охорони праці та адаптуйте його до умов вашого підприємства.

Зразок наказу про призначення інженера з охорони праці

На підприємстві, де працює 50 і більше осіб, роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці та призначити посадових осіб, які забезпечуватимуть вирішення конкретних питань охорони праці (ст.ст. 13, 15 Закону України «Про охорону праці»).

Там, де чисельність працівників менше ніж 50 осіб, функції СОП можуть виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку. На підприємствах, де менше 20 працівників, можуть залучати з цією метою сторонніх спеціалістів на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Як убезпечити підприємство від відповідальності, якщо підрядник не дотримує вимог безпеки

Кваліфікаційні вимоги інженера з охорони праці встановлюють нормативно-правові акти:

  • розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 № 336 (далі — ДКХП),
  • пункт 1.5. Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255.

Посада спеціаліста з охорони праці належить до категорії посад головних спеціалістів.

Порядок призначення інженера з ОП

Залежно від категорії посади особа, яку планують призначити інженером з охорони праці, повинна відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

  • Інженер з охорони праці: диплом про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  • Інженер з охорони праці I категорії: дипломи про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку (магістр, спеціаліст або бакалавр) та про підвищення кваліфікації. Для магістра вимоги до стажу роботи не застосовують, для спеціаліста і бакалавра стаж роботи на посаді інженера з охорони праці II категорії має складати не менше двох і трьох років відповідно.
  • Інженер з охорони праці II категорії: дипломи про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку (спеціаліст або бакалавр) та про підвищення кваліфікації. Для спеціаліста вимоги до стажу роботи не застосовують, для бакалавра стаж роботи за професією інженера з охорони праці має складати не менше двох років.
  • Провідний інженер з охорони праці: дипломи про закінчення повної вищої освіти профільного напрямку (магістр або спеціаліст) та про підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з охорони праці I категорії має становити не менше двох років.

Інженер з ОП проходить навчання і перевірку знань із питань охорони праці під час прийняття на роботу та періодично — раз на три роки. Під час навчання він повинен також, відповідно до освітньо-професійної програми, на практиці підтвердити вміння користуватися цими знаннями.

Скачайте приклад наказу про призначення інженера з охорони праці, підготовлений експертом, щоб не припуститися помилки під час складання власного документа. Наказ має підписати керівник підприємства.

Кваліфікаційні вимоги інженера з охорони праці встановлюють нормативно-правові акти:

Робота інженера з охорони праці багатофункціональна й доволі складна, якщо виконувати всі завдання та обов’язки, що передбачені чинним законодавством, і не боятися конфліктних ситуацій. Вона потребує спеціальних знань, вмінь і відповідного досвіду.

Вимоги до кваліфікації працівників СОП установлюють нормативно-правові акти.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді