Продовження строку дії інструкції з ОП

4064

Запитання

Чи може керівник підприємства наказом продовжити строк дії інструкції з охорони праці?

Відповідь


Перезатвердження інструкцій з охорони праці без внесення змін вказує на те, що інструкція є чинною у попередній редакції. Відповідно до пункту 4.3.4 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держгірпромнагляд та Мінсоцполітики від 29.01.1998 № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98), перегляд необхідних інструкцій, що діють на підприємстві, здійснюється безпосередніми керівниками робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших відповідних їм підрозділів підприємства), які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.

У разі видачі наказу щодо продовження строку дії інструкції з охорони праці без внесення до неї змін, така інструкція вважається чинною у поточній редакції в межах виробничої діяльності суб’єкта господарювання.Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці

Для створення безпечних і здорових умов праці на підприємстві розробляють інструкції з охорони праці. У статті підкажемо, яку інформацію необхідно вказати у розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», адже саме в цьому розділі розробники інструкцій найчастіше припускаються помилок.
10241

Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку

Посадові інструкції — це обов’язкові документи, що мають бути на кожному підприємстві. Пропонуємо скачати готовий зразок посадової інструкції інженера з експлуатації машинно-тракторного парку.
5374

Інструкція з охорони праці для охоронника

Інструкція з охорони праці для охоронця є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для охоронника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
11236