Склад комісії для проведення атестації робочих місць на підприємстві

2394

Запитання

Відповідь

Атестацію робочих місць за умовами праці на підприємстві проводить атестаційна комісія. Її склад та повноваження затверджують наказом по підприємству в передбачені колективним договором строки, але не рідше одного разу на 5 років.

Отже, керівник підприємства видає наказ, яким, зокрема, визначає склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії, а за потреби — склад структурних (цехових) атестаційних комісій.

Зазвичай до складу атестаційної комісії включають головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров’я підприємства чи організації, представників профспілкового комітету, іншого представницького органу трудового колективу.

Голова атестаційної комісії підписує Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації. Перелік затверджують наказом по підприємству та зберігають протягом 75 років. Витяги з наказу додають до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

Атестаційна комісія виконує свої функції до призначення нового складу комісії при наступній атестації.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
43068

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
12280

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
19810

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10491

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9227