Як подбати про безпеку працівників під час зернозбиральних і зернопереробних робіт

Більшість зернозбиральних та зернопереробних робіт належать до робіт підвищеної небезпеки. Під час виконання таких робіт збільшується ризик травмування працівників. У Держпраці розповіли, яких заходів потрібно вжити, аби вберегти життя та здоров’я працівників.

Дотримання спеціальних вимог, чітка технологічна і організаційна дисципліна, підвищена відповідальність керівників всіх рівнів і самих виконавців щодо забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці — саме це сприяє збереженню здоров’я працівників та уникненню нещасних випадків на виробництві.

Основні причини нещасних випадків із смертельним наслідком:

 • незадовільний технічний стан виробничих об’єктів та засобів виробництва;
 • порушення правил безпеки руху та вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;
 • невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
 • відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і експлуатацію устаткування, машин, механізмів та об’єктів підвищеної небезпеки відповідно до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107.

Декларація чи дозвіл

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Підприємство має дозвіл на виконання зварювальних робіт. Чи потрібно його анулювати, якщо тепер для виконання таких робіт достатньо декларації?

Керівники підприємств повинні подбати про організаційні та технічні заходи безпеки і підготовку виробничого процесу до сушки та переробки зерна, вжити превентивних заходів щодо захисту персоналу підприємства від нещасних випадків. Крім того, потрібно слідкувати за належним утримання території підприємства, систем контролю управління виробничими процесами, а також проаналізувати основні причини відмови у роботі обладнання та обговорити дії працівників, передбачені Планом локалізації і ліквідації можливих аварій.

З метою підтримання стану охорони праці на належному рівні та запобіганню травмування працівників під час зернозбиральних робіт керівникам зернозаготівельних і зернопереробних підприємств необхідно вжити таких заходів:

 • організувати проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадовим особам та працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечити працівників необхідними інструкціями з охорони праці;
 • призначити посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідальними за виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки;
 • організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників;
 • забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм;
 • перевірити наявність на рухомих частинах виробничого обладнання, уста­ткування, натяжних пристроях конвеєрів захисних огороджень;
 • перевірити наявність та справність на зернових складах засобів аварійної зупинки транспортерів нижніх та верхніх галерей;
 • забезпечити організацію виконання робіт в силосах, бункерах та інших за­критих ємностях тільки після оформлення наряд-допуску; працівники підприємств, які залучаються до виконання цих робіт, мають бути забезпечені в необхідній кількості випробуваними засобами захисту і пристосуваннями для безпечного проведення робіт;
 • перевірити справність і ефективність роботи аспіраційних систем; провес­ти їх випробування та оформити відповідні паспорта;
 • забезпечити на зернозаготівельних і зернопереробних підприємствах області експлуатацію електроустановок, електрообладнання і в цілому електрогосподарства відповідно до вимог безпеки.

Як проводити навчання осіб, відповідальних за організацію робіт підвищеної небезпеки

Джерело: ГУ Держпраці у Харківській області

Вебінар ОП

Статті за темою

Усі статті за темою

Охорона праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

Роботодавець повинен подбати про організацію безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві та розробити й затвердити відповідну організаційно-технологічну документацію. Як правильно це зробити — далі у статті.
26362

Наказ про призначення особи, відповідальної за газове господарство

Визначити обов'язки працівників, які відповідатимуть на підприємстві за технічний стан, безпечну експлуатацію газового господарства та за облік використаного природного газу допоможе наказ про призначення особи, відповідальної за газове господарство.
9600

Як оформити акт-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

У статті наводимо приклад Акта-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємства (структурного підрозділу, дільниці), який ви можете адаптувати до умов вашого підприємства.
4552

Вимоги безпеки під час робіт на висоті

Роботи на висоті — це роботи з підвищеною небезпекою, які потребують обов’язкових заходів безпеки. Наша стаття допоможе організувати роботи на висоті безпечно, правильно оформити наряд-допуск, провести інструктажі працівникам, уникнути помилок при виборі засобів захисту.
86572

Журнал реєстрації нарядів допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою

Роботодавець зобов’язаний вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою. У статті ви знайдете інформацію про ведення такого журналу та зможете скачати відповідну форму.
5374

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді