Порядок подання протипожежної декларації

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Зі статті ви дізнаєтеся, як заповнити декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, як її подати та коли не потрібно подавати.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — Декларація) — це документ, що надає право на початок роботи новоутворених підприємств, чи початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) без отримання документа дозвільного характеру.

Покроковий алгоритм подання декларації відповідності від експерта

Суб’єкт господарювання заповнює декларацію та подає або надсилає її рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) чи через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. Декларацію можна подавати й через Портал електронних послуг ДСНС.

Такий порядок надає можливість легко перевірити «онлайн» через створений єдиний відритий електронний реєстр факт декларування конкретним підприємцем відповідності господарюючого суб’єкта вимогам протипожежної безпеки та уточнити за потреби інші відомості.

Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження. Другий примірник декларації не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

Якщо декларація не відповідає встановленій формі вказані органи повертають її суб’єкту господарювання в той самий спосіб, в який було подано декларацію, для доопрацювання.

Порядок подання і реєстрації декларації та її форма затверджені постановою КМУ від 05.06.2013 № 440 (далі — Порядок). У зв’язку з приведенням цього нормативного акта у відповідність до Законів України «Про адміністративні послуги» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями», у лютому 2018 року в нього були внесені відповідні зміни (постанова Кабміну № 80).

Порядком передбачено, що декларація відповідності не подається:

  • у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
  • орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;
  • у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у декларації, несе особа, яка її подала. Достовірність задекларованих відомостей, зокрема, може бути перевірена при проведенні в порядку нагляду контролюючим органом планового чи позапланового заходу (перевірки).

Порядок подання протипожежної декларації Пам’ятайте, згідно зі ст. 175-2 «Кодексу України про адміністративні правопорушення» початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим, тягне за собою накладення штрафу: на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб — від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді