Припис інженера з охорони праці

UA RU
Автор
адвокат
Для того, щоб визначити порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві та запропонувати керівникам структурних підрозділів строки, у які потрібно усунути ці порушення, інженер з охорони праці видає обов'язковий для виконання припис. Скористайтеся зразком такого припису, розробленим експертом.

Нормативне регулювання

Повноваження спеціалістів служби охорони праці (СОП), якщо вони виявили порушення охорони праці, визначає ст. 15 Закону про охорону праці та глава 4 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255; НПАОП 0.00-4.35-04 (далі — Типове положення). Зокрема, вони мають право:

  • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, отримувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення щодо охорони праці;
  • вимагати відсторонити від роботи осіб, які не пройшли передбачені законодавством медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів із ОП;
  • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, якщо є порушення, які загрожують життю або здоров’ю працівників.

Спеціалісти СОП також мають право надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Що робити, якщо керівник не реагує на ваші приписи

Припис інженера з охорони праці

Інженер з охорони праці видає припис за формою, наведеною в додатку до Типового положення.

Як оформити припис СОП

Для того, щоб видати припис, дотримуйтеся таких вимог законодавства:

  • користуйтеся затвердженою формою 1-ОП;
  • припис складайте у двох примірниках, один із яких видайте керівнику робіт, об’єкта, цеху, другий залиште та зареєструйте у СОП.

Термін зберігання приписів становить 5 років.

Дозвіл інженера з охорони праці на поновлення робіт Пам'ятайте! Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Зареєструвати обов’язкові для виконання керівниками структурних підрозділів підприємства приписи СОП допоможе Журнал реєстрації приписів служби охорони праці. Нормативно-правовими актами не встановлено форми такого журналу. Він може бути як в електронній формі, так і у вигляді паперового журналу.

Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється ставити підпис, який підтверджує отримання припису, інженер з охорони праці може надіслати відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю (гл. 4 Типового положення). При цьому на приписі вказують «Від підпису відмовився» та дату відмови.

Щоб уникнути звинувачень у тому, що ви не ознайомили керівника структурного підрозділу з приписом чи зробили припис «заднім числом», відмову підписувати припис засвідчуйте актом за участю свідків — цей документ додатково вас захистить.

Форма припису інженера з охорони праці передбачає, що зупинені роботи можуть бути поновлені з письмового дозволу спеціаліста з охорони праці після усунення вказаних порушень.

зразок припису інженера з охорони праці


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді