Новий Покажчик НПАОП

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Чинні у 2024 році нормативні акти ви знайдете в Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці.

Покажчик НПАОП 2024

Державна служба України з питань праці наказом від 05.02.2024 № 23 затвердила оновлену версію Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці (далі — Покажчик НПАОП). 

Покажчик НПАОП затверджений відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015 № 96, та Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.06.2004 № 151.

До Покажчика від 05.02.2024 увійшли Мінімальні вимоги щодо безпеки і здоров’я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Мінекономіки від 27.11.2023 № 17953 (НПАОП 02.0-7.01-23).

Водночас з Покажчика виключені Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 13.06.2005 № 119 (НПАОП 02.0-1.04-05).

Наказ Державної служби України з питань праці від 06.07.2022 № 110, яким затверджено Покажчик НПАОП 2023, втратив чинність.

Загальна інформація про Покажчик НПАОП

НПАОП — це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. 

Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці — це банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів. У Реєстрі документи згруповані за видами економічної діяльності. Дані про затвердження та введення в дію нормативно-правових актів з охорони праці оформлюють Покажчиком.

Вимоги документів, наведених у ньому, поширюються на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від їхньої форми власності та організаційно-правової форми.

Зазвичай Держпраці оновлює Покажчик НПАОП один раз на півріччя. 

Пам’ятайте!

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці — це незамінний інструмент у роботі будь-якого підприємства, адже саме ним мають користуватися відповідальні особи під час формування бази документів з охорони праці.

Система позначення (кодування) НПАОП

Залежно від розробника, документи з безпеки праці бувають таких видів:

  • нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) — розробляє Держпраці;
  • державні (національні) стандарти України (ДСТУ, Технічний регламент) — розробляє Мінекономрозвитку; Департамент технічного регулювання — Держстандарт;
  • державні будівельні норми (ДБН, ДСТУ Б) — розробляє Мінрегіонбуд;
  • санітарні норми і правила (санітарний регламент, ДСанПіН, ДСН, ДСП) — розробляє МОЗ;
  • нормативні документи, зокрема з пожежної безпеки (НАПБ) — розробляє ДСНС.

Як проходять перевірки з охорони праці

Кодування НПАОП здійснюється з метою систематизації обліку цих документів, створення необхідних умов для ефективного зберігання та використання інформації про ці нормативно-правові акти, зручності їх обробки з використанням персональних електронно-обчислювальних машин.

Структура позначення

Структура позначення НПАОП

Характеристика елементів структури позначення (шифру)

Порядковий номер у межах виду визначається згідно з даними Реєстру.

Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове позначення:

Види НПАОП

Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності, зазначається код 0.00. 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді